• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Aktualności

Aktualności
23.11.2022

Na co dzień poświęcają swoje życie na niesienie pomocy potrzebującym. Wykazują się ogromnymi pokładami empatii, wrażliwości i wyrozumiałości. Dziś nastał dzień, by podziękować im za ich ciężką i ważną pracę.

21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji dziś, 22 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach Zarząd Powiatu Gliwickiego, w osobach: Włodzimierza Gwiżdża, starosty gliwickiego, Adama Wojtowicza, wicestarosty gliwickiego oraz Józefa Kruczka, członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, zaprosili do siedziby powiatu dyrektorów, kierowników oraz przedstawicieli wszystkich ośrodków, domów pomocy społecznej i terapii zajęciowych, działających na terenach naszego powiatu, by podziękować im za ich wieloletnie i wzorowe zaangażowanie w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. W spotkaniu udział wzięły również radne Rady Powiatu Gliwickiego: Małgorzata Szymańska oraz Krystyna Urbańska, a także Anetta Krzemińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia obecnym na sali gościom serdecznych życzeń oraz podziękowań w imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Gliwickiego. Pamiątkowe życzenia przekazano: Barbarze Terleckiej-Kubicius, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Krzysztofowi Gołuchowi, dyrektorowi Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, Sylwestrowi Kłosowskiemu, kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie (niestety nieobecnemu na dzisiejszym spotkaniu), Ewie Kuśmierskiej, kierownikowi Domu Pomocy Społecznej w Knurowie, Łukaszowi Kozłowskiemu, kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie, Małgorzacie Petei, kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pyskowicach, Krystianowi Bambynkowi, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu, Bronisławowi Malickiemu, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach, Jarosławowi Mencfelowi, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, Ewie Zamorze, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, Renacie i Ireneuszowi Kopaniom z Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie oraz wspomnianym wcześniej radnym Rady Powiatu Gliwickiego: Małgorzacie Szymańskiej oraz Krystynie Urbańskiej, która dziś została zaproszona w charakterze przewodniczącej Komisji Zdrowia i Wsparcia Rodziny.

Dzisiejsze obchody uroczystości obfitowały w pełne ciepła i wdzięczności przemowy, których autorami byli zarówno gospodarze, jak i zaproszeni goście.

– Tworzycie państwo rzecz wielką, za co serdecznie dziękujemy. Kreujecie wspaniałą rodzinę, która swoją pracą i zaangażowaniem wypełnia lukę, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi – takimi słowami przemówił Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki.

– Ilekroć rozmawiam z ludźmi, to każdy z nich odbiera was oraz waszą pracę bardzo dobrze. Dziękuję państwu za empatię – dodał od siebie Józef Kruczek, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego.

– Jako osoba, która od 40 lat była związana ze służbą zdrowia, pragnę, aby przekazali państwo wszystkim swoim pracownikom moje szczere uznanie za ich wielkie serce i oddanie. Jestem głęboko poruszona ich codziennym poświęceniem – wygłosiła Krystyna Urbańska, radna oraz przewodnicząca Komisji Zdrowia i Wsparcia Rodziny Rady Powiatu Gliwickiego.