• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Aktualności

Aktualności
24.11.2022

Powiatowi radni obradowali w listopadzie

W czwartek, 24 listopada 2022 r.  br. odbyła się czterdziesta czwarta sesja Rady Powiatu Gliwickiego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17.
Radni m.in. wysłuchali informacji z prac Zarządu Powiatu Gliwickiego przedstawionej przez Włodzimierza Gwiżdża,  starostę gliwickiego, który opowiedział m.in. o kondycji szpitali powiatowych w Knurowie i Pyskowicach oraz o wydarzeniach, jakie miały miejsce pomiędzy sesjami w Starostwie Powiatowym w Gliwicach oraz na terenie powiatu gliwickiego.
Radni zapoznani zostali (poprzez portal e-sesja) z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gliwickiego za rok szkolny 2021/2022. 
Rada Powiatu Gliwickiego podjęła uchwały w sprawach m.in. odwołania radnego Włodzimierza Gwiżdża (obecnego starosty gliwickiego) ze składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów oraz ze składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Energii, odwołania radnego Józefa Kruczka (obecnego członka Zarządu Powiatu Gliwickiego) ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz z funkcji przewodniczącego oraz ze składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Energii, odwołania radnego Marka Marcisza z funkcji wiceprzewodniczącego oraz ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej, zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej (powołano w jej skład radnych Stanisława Rudzkiego i Małgorzatę Szymańską), wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej (został nim radny Stanisław Rudzki), odwołania radnego Mirosława Marcola z funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wyboru nowego przewodniczącego tejże komisji (został nim radny Waldemar Dombek), odwołania radnego Dawida Ramsa ze składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju, odwołania radnej Małgorzaty Szymańskiej ze składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, uchylenia uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2018 r., uchylenia uchwały Nr II/14/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2018 r., powołania Komisji Gospodarki i Środowiska (w miejsce „zlikwidowanych”  Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska i Energii), zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVII/294/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r., zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach, uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r., uchwalenia ,,Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gliwickiego na lata 2022- 2025”, zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2025, zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2022 rok, wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Pyskowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia przez Powiat Gliwicki wszystkich nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.
Następna sesja planowana jest na czwartek, 15 grudnia 2022 roku.
Materiały z sesji Rady Powiatu Gliwickiego dostępne są na stronie: http://powiatgliwicki.esesja.pl