• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Aktualności

Aktualności
18.07.2022

15 lipca 2022 roku, zainteresowani wychowankowie naszej powiatowej pieczy zastępczej mogli obejrzeć pierwsze w naszym powiecie mieszkania chronione, które powstały w Bojszowie w gminie Rudziniec. Utworzono tu pięć mieszkań chronionych przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych. Każde z mieszkań ma pokój z łazienką, a w części wspólnej salon z częścią kuchenną. Mieszkańcy będą mieli też do dyspozycji taras i teren zielony otaczający budynek. To właśnie w przyszłym ogrodzie zasadzono dziś pierwsze drzewka i krzewy.

Naszych miłych gości po budynku oprowadzali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod przewodnictwem dyrektor, Barbary Terleckiej-Kubicius. Wcześniej mieszkania odwiedzili członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego. Był czas na rozmowy, wspólne sadzenie roślin, a także mały poczęstunek. Mamy nadzieję, że mieszkania szybko znajdą młodych mieszkańców i zapełnią się gwarem i młodzieńczą radością.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. To przygotowanie objęte jest opieką specjalistów. Z mieszkań mogą korzystać osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Jedną z takich grup są usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej. To oni zamieszkają w pięknie i nowocześnie zmodernizowanych pomieszczeniach. Realizacja projektu umożliwi skuteczniejszy proces usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i podniesie jakość życia wychowanków, którzy zamieszkają w utworzonych mieszkaniach.

Zwiedzanie mieszkań chronionych odbyło się w ramach inicjatywy "Piknik z sadzeniem roślin w Bojszowie" w ramach projektu "Restart" - Program Aktywności Lokalnej dofinansowany z Funduszy Europejskich (EFS).

Inwestycja zrealizowana przez Powiat Gliwicki otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Powiatowy projekt nosi nazwę „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”.

Wartość inwestycji oszacowano na poziomie 1 113 125,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 946 156,77 zł.