• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Aktualności

Aktualności
19.09.2022

Tradycyjnie, jak co roku, w połowie września, Zarząd Powiatu Gliwickiego zorganizował akcję „Sprzątamy Powiat Gliwicki”, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. 16 września br., już po raz dwudziesty pierwszy, uczniowie powiatowych szkół w Knurowie oraz Pyskowicach, jak i pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, Pilchowicach i Kuźni Nieborowskiej zmobilizowali się, by razem wyjść w teren i posprzątać zalegające na ziemi śmieci.

Celem akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2022”, oprócz zadbania o stan środowiska naszego powiatu, jest aktywizacja wychowanków powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wszczepienie w nich dobrych nawyków w prawidłowym postępowaniu z odpadami. Dla wychowanków DPS-ów akcja sprzątania powiatu ma również wymiar terapeutyczny, ponieważ budzi ona w nich poczucie bycia potrzebnym w społeczeństwie.

Wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, tradycyjnie, jak co roku, również wzięli udział w akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki”, której przyświecało hasło: Wszystkie śmieci nasze są. Był wspólny apel, podczas którego uczniowie przypomnieli sobie, w jaki sposób właściwie segregować śmieci. Po krótkiej powtórce wszyscy – w rękawicach i z odpowiednimi workami – udali się, by posprzątać leżące na ziemi śmieci.

Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali od Samorządu Powiatu Gliwickiego odpowiedni sprzęt w postaci worków na odpady zmieszane i segregowane oraz rękawic. Śmieci zebrane z wcześniej wytypowanych miejsc publicznych zostały następnie zliczone i przekazane odpowiednim podmiotom oferującym najbardziej preferencyjne warunki odbioru i transportu odpadów. Dla placówek, którym udało się nazbierać największą ilość odpadów – jak i reszcie uczestników – przygotowano nagrody. Nadzór nad przebiegiem akcji koordynowali dyrektorzy danych placówek oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach.