• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Gliwicach dla mediów

Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

20 lipca 2022 roku

www.powiatgliwicki.pl ; Facebook – Powiat Gliwicki

 

Mieszkania chronione w Bojszowie

15 lipca 2022 roku, zainteresowani wychowankowie naszej powiatowej pieczy zastępczej mogli obejrzeć pierwsze w naszym powiecie mieszkania chronione, które powstały w Bojszowie w gminie Rudziniec. Utworzono tu pięć mieszkań chronionych przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych. Każde z mieszkań ma pokój z łazienką, a w części wspólnej salon z częścią kuchenną. Mieszkańcy będą mieli też do dyspozycji taras i teren zielony otaczający budynek. To właśnie w przyszłym ogrodzie zasadzono dziś pierwsze drzewka i krzewy.

Naszych miłych gości po budynku oprowadzali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod przewodnictwem dyrektor, Barbary Terleckiej-Kubicius. Wcześniej mieszkania odwiedzili członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego. Był czas na rozmowy, wspólne sadzenie roślin, a także mały poczęstunek. Mamy nadzieję, że mieszkania szybko zostaną zamieszkane przez młodych mieszkańców i zapełnią się gwarem i młodzieńczą radością.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. To przygotowanie objęte jest opieką specjalistów. Z mieszkań mogą korzystać osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Jedną z takich grup są usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej. To oni zamieszkają w pięknie i nowocześnie zmodernizowanych pomieszczeniach. Realizacja projektu umożliwi skuteczniejszy proces usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i podniesie jakość życia wychowanków, którzy zamieszkają w utworzonych mieszkaniach.

Zwiedzanie mieszkań chronionych odbyło się w ramach inicjatywy "Piknik z sadzeniem roślin w Bojszowie" w ramach projektu "Restart" - Program Aktywności Lokalnej dofinansowany z Funduszy Europejskich (EFS).

Inwestycja zrealizowana przez Powiat Gliwicki otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. Powiatowy projekt nosi nazwę „Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych”.

Wartość inwestycji oszacowano na poziomie 1 113 125,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 946 156,77 zł.

 

Podpisanie porozumienia ws. remontu drogi powiatowej na odcinku Dąbrówka-Barut

Kilka dni temu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano porozumienie w sprawie określenia zasad realizacji i współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego, polegającego na realizacji remontu drogi powiatowej Nr 2912S Dąbrówka – Barut. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Gliwickim, reprezentowanym przez Waldemara Dombka, starostę gliwickiego oraz wicestarostę Adama Wojtowicza, a Nadleśnictwem Rudziniec, w którego imieniu podpis złożył Wiesław Kucharski, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec. Zawarcie porozumienia zapoczątkuje szereg prac, dzięki którym, mierzący 2900 metrów bieżących, odcinek drogi pomiędzy wsiami Dąbrówka oraz Barut przejdzie gruntowną przebudowę. To już kolejne tak duże przedsięwzięcie w dziedzinie modernizacji infrastruktury drogowej w naszym pięknym powiecie!

 

Wizyta gości z Powiatu Puckiego

Z krótką partnerską wizytą na początku lipca br. gościli u nas przedstawiciele Powiatu Puckiego na czele z Jarosławem Białkiem, starostą puckim. Towarzyszyli mu: Ewa Kownacka, członek Zarządu Powiatu Puckiego, Barbara Klawikowska, skarbnik Powiatu Puckiego oraz Rafał Wochna, dyrektor Zespołu Szkół w Kłaninie.

Goście w towarzystwie Waldemara Dombka, starosty gliwickiego odwiedzili Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, gdzie spotkali się m.in. z prof. Sebastianem Giebelem, dyrektorem Instytutu ds. Klinicznych, Zdzisławem Tarasiewiczem, dyrektorem ds. Administracyjno-Technicznych oraz z dr n. med. Marcinem Zemanem, zastępcą kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej i lek. med. Piotrem Szymańskim, chirurgiem-onkologiem. Rozmowy dotyczyły niedawnego jubileuszu 75-lecia instytutu, jego planowanej rozbudowy oraz współpracy środowiska medycznego z samorządem.

Nasi partnerzy odwiedzili też oczywiście nasze Starostwo Powiatowe w Gliwicach, gdzie rozmawialiśmy m.in. o edukacji, współpracy szkół średnich powiatów gliwickiego i puckiego, o Polskim Ładzie oraz o planach wspólnych wydarzeń kulturalnych np. współpracy Kół Gospodyń Wiejskich.

Ostatnim punktem programu była wizyta w lasach naszego regionu, gdzie 30 lat temu szalał jeden z największych pożarów, pochłaniając trzy ludzkie życia i wiele hektarów lasu. Po swoich włościach oprowadzał Witold Witosza, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, towarzyszył mu Marcin Fischer z tegoż nadleśnictwa. Starostowie gliwicki i pucki złożyli kwiaty pod krzyżem pamięci dwóch poległych w wielkim pożarze strażaków – śp. Andrzeja Kaczyny i śp. Andrzeja Malinowskiego. Grupa odwiedziła też Bazylikę Mniejszą Matki Bożej Pokornej w Rudach.

To było, jak zawsze, niezwykle miłe i twórcze spotkanie.

 

Gospodarstwa z terenu naszego powiatu nagrodzone w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Niedawno w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się podsumowanie etapów regionalnych i etapu wojewódzkiego „XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych, a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji.

W tegorocznej edycji nagrodzone zostały również gospodarstwa z terenu powiatu gliwickiego:

- I miejsce w etapie regionalnym i III miejsce w etapie wojewódzkim uzyskało gospodarstwo Pana Piotra Jendrysika ze Świbia,

- wyróżnienie w etapie regionalnym otrzymało gospodarstwo Państwa Felicji i Dariusza Stachowskich z Łanów Wielkich.

 

Spotkanie starosty z przewodniczącymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Niedawno do siedziby Starostwa Powiatowego w Gliwicach zawitali wyjątkowi goście z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Starosta gliwicki – Waldemar Dombek spotkał się z przewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku, Michałem Rogiem oraz wiceprzewodniczącymi: Pawłem Rostkowskim i Kacprem Żełabowskim.

Podczas wizyty reprezentanci Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego wychodzili z inicjatywami oraz wyrażali sporą chęć podjęcia współpracy z władzami powiatu gliwickiego w przyszłych przedsięwzięciach i wydarzeniach, jakie będą organizowane na naszych ziemiach. Po krótkiej, aczkolwiek owocnej rozmowie, starosta oprowadził gości po murach Starostwa Powiatowego w Gliwicach, na których widok młodzi politycy nie szczędzili pochwał.