• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Gliwicach dla mediów

Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

17.02.2023

www.powiatgliwicki.pl ; Facebook – Powiat Gliwicki

 

 

Powiatowy Festiwal Krepla – piątek, 17 lutego 2023 godz. 17.30 na zamku w Toszku

 

Wielkie powiatowe święto krepla dziś jeszcze przed nami! Zgłosiło się 18 Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu gliwickiego, Gospodynie staną w konkury o zdobycie kilku głównych nagród za najpyszniejszego krepla, faworka, oponkę i inne karnawałowe słodkości. Będzie też pokaz kulinarny Bartka Nowaka, laureata programu Masterchef oraz występ muzyczny zespołu Kingsize. Nie zabraknie okazji do degustacji, wymiany przepisów na najlepszego pączka i dobrej zabawy. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Gliwickiego i Burmistrza Toszka. Niestety, wszystkie wejściówki na nasz festiwal już się rozeszły, nie jesteśmy w stanie zmieścić więcej gości…, ale media zapraszamy!

 

ZAPRASZAMY MEDIA NA OTWARCIE IZBY PRZYJĘĆ W SZPITALU w KNUROWIE SP. Z O.O.: ul. Niepodległości 8 w Knurowie – czwartek, 23 lutego 2023 roku godz. 10.00

 

Zapraszamy media na otwarcie Izby Przyjęć w knurowskim szpitalu! Inwestycja pn. „Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” rozpoczęła się 3 czerwca 2022 r. i została zakończona w styczniu br. Przedmiotowa inwestycja miała na celu spełnienie wymogów przeciwpożarowych związanych z budową drogi pożarowej oraz zastosowanie rozwiązań budowlanych i instalacyjnych, jakim jest przystosowanie pomieszczeń istniejącego obiektu do współczesnych wymagań funkcjonalnych dla obiektów służby zdrowia. W ramach inwestycji została przeprowadzona kompleksowa modernizacja Izby Przyjęć, powstał zadaszony podjazd dla karetek, co umożliwi bezpośredni transport pacjenta z karetki do izby, przebudowie uległa też część drogi pożarowej. Poprawiła się również obsługa pacjentów ze szczególnymi potrzebami, poprzez udogodnienia ułatwiające samodzielne korzystanie z infrastruktury szpitalnej osobom mającym problemy z poruszaniem się oraz innymi niepełnosprawnościami.

 

Wartość robót budowalnych wyniosła 4 733 599,86 zł, z czego 1 010 049,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego rządowe środki za pośrednictwem wojewody śląskiego trafiły do Powiatu Gliwickiego. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

„Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie” to kolejna inwestycja w tym szpitalu – od kilku lat nieustannie trwają roboty modernizacyjne w poszczególnych oddziałach. Nowe oblicze ma już Pracownia Endoskopii, Trakt Porodowy, Trakt Operacyjny, Oddział Chirurgii. Uzupełniane i wymieniane są też sprzęt i aparatura medyczna.

 

Zdjęcie wyremontowanej Izby Przyjęć

 

ZAPRASZAMY MEDIA NA OTWARCIE STRZELNICY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 w Pyskowicach – czwartek, 23 lutego 2023 roku godz. 13.00

 

Zapraszamy media na otwarcie strzelnicy w pyskowickiej szkole! „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” - zadanie realizowane zostało w ramach Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2022” nr 1/2022/CWCR. Wartość zadania: 200 159,44 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej: 160 127,55 zł.

Okres realizacji zadania: 21.07 – 15.12.2022 r.

Realizatorzy zadania: Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

 

Przedmiotem zadania było utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Cel ten został osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac związanych z adaptacją pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania strzelnicy wirtualnej oraz zakup i montaż wyposażenia (systemu szkolno-treningowego) niezbędnego do uruchomienia strzelnicy wirtualnej.

 

Strzelnica wirtualna przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, laserowy system szkolno-treningowy „Pojedynek” w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc. Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej - karabinków i pistoletów (laserowych symulatorów broni).

 

Kto zdobędzie w tym roku statuetkę Bene Meritus?

 

Do końca lutego br. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej nagrody Bene Meritus. Na wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” dla zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego czekamy w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gliwicach (można je składać osobiście lub drogą pocztową).

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować w szczególności: grupa co najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki organizacyjne gmin i powiatu.

Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego.

Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej.

Szczegółowe informacje – regulamin i wniosek oraz klauzule informacyjne RODO dostępne są na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce NAGRODA BENE MERITUS. Tam też można przeczytać spis nagrodzonych dotąd laureatów nagrody.

Zapraszamy – można zgłaszać kandydatów do nagrody w 2023 roku!

 

Zdjęcie Statuetka Bene Meritus

 

"Paderek" (Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie) się powiększa!

 

Już wkrótce rusza rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1 Maja, gdzie mieści się liceum ogólnokształcące.

Siedziba technikum, wchodzącego w skład tej samej placówki, jest oddalona o ok. 1,5 km i ma obecnie lokalizację przy ul. Szpitalnej, co nie stwarza optymalnych warunków dla uczniów.– Rozbudowa budynku przy ul. 1 Maja 21 rozwiąże problemy lokalowe aż trzech powiatowych placówek. Nie tylko pozwoli zintegrować funkcjonowanie obu szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego i stworzyć komfortowe warunki do nauki uczniom technikum, ale także, dzięki przeniesieniu tej szkoły do nowej siedziby, Zespół Szkół Specjalnych zyska nowe pomieszczenia, a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w części budynku przy ul. Szpitalnej 25 znajdzie nową lokalizację. Dzięki realizacji inwestycji wszystkie te jednostki będą mogły w pełni wykorzystać posiadany potencjał – przekonuje Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki. – Jest to największa inwestycja powiatu gliwickiego w placówkę edukacyjną, na którą pozyskaliśmy 12 750 000 złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Wizualizacja rozbudowanej szkoły

 

Rozbudowa ulicy Olchowej w Żernicy

 

Znamy wyniki kolejnego naboru projektów do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Gliwicki otrzyma 1 445 000,00 zł na zadanie które będzie realizowane na terenie Gminy Pilchowice pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 29275 ul. Olchowa w Żernicy.

Ponadto z RFRD w 2023 r. trzy gminy naszego powiatu również otrzymają dofinansowanie: Gmina Knurów – 4 848 224,00 zł na przebudowę ul. 26 Stycznia w Knurowie na odcinku od ronda Cztery Pory Roku do skrzyżowania z ul. Lotników, Gmina Pyskowice – 100 000,00 zł na przebudowę ul. Władysława Sikorskiego oraz Gmina Toszek – 2 558 170,00 zł na przebudowę dróg gminnych DG 620326S ul. Kotliszowickiej w Wilkowiczkach oraz DG 620325S ul. Wiejskiej w Wilkowiczkach.

 

Laboratorium zaprasza na badania!

W Szpitalu Sp. z o.o. w Pyskowicach bardzo dobrze funkcjonuje medyczne laboratorium analityczne. Jest ono wyposażone w laboratoryjny system informatyczny oraz 8 aparatów analitycznych. W laboratorium wykonywanych jest miesięcznie ponad 12 tys. badań dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych oraz kierowanych przez lekarzy poradni przyszpitalnych i POZ.  Osoby bez skierowań mają możliwość wykonania badań komercyjnych zgłaszając się do laboratoryjnego punktu pobrań.

- Laboratorium oferuje panele diagnostyczne odpowiednio dobrane dla kobiet, mężczyzn i dzieci w zależności od wieku oraz obecnych schorzeń. Wykonywane są między innymi badania: morfologii krwi, moczu, kału, hormonów, markerów nowotworowych, profile lipidowy, wątrobowy, nerkowy, reumatologiczny, układu krążenia i alergologiczny oraz badania zakresu mikrobiologii i zakażeń. Wyniki badań można odebrać po zalogowaniu się na stronę internetową lub osobiście w punkcie pobrań i w recepcji szpitala. Pacjenci mają możliwość skonsultowania wyników badań z diagnostą laboratoryjnym, który udzieli informacji o dalszym postępowaniu - mówi Joanna Bienias, kierownik laboratorium w Szpitalu Sp. z o.o. w Pyskowicach.

Laboratoryjny punkt pobrań jest czynny codziennie od godz. 8.00 do 10.00, w soboty i w niedziele w godzinach porannych po wcześniejszym umówieniu wizyty. Istnieje możliwość wykonania badań w trybie pilnym (do godziny) lub poza godzinami przyjęć. Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 32 233 24 24 wew. 213 lub 518 680 753.