• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Informacja dla organizacji pozarządowych – program dotacyjny „Powstania Styczniowe 1863-1864” – termin składania wniosków do 4.11.2022 r. do godz. 15:59, kwota dofinansowania od 10 000 zł do 80 000 zł

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, z uwagi na obchodzoną w 2023 roku 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 zł na wsparcie projektów włączających społeczności w obchody ww. rocznicy (dofinansowanie do 85% całego  budżetu zadania). Inicjatywy powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu i skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Termin składania wniosków: do 4 listopada 2022 r. do godz. 15.59.

Szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej:
{https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/}

 

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. wystawy wraz z katalogami;
 2. rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
 3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 4. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 5. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.

Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań: od 1 stycznia do 20 listopada 2023 r.

Wnioski należy składać poprzez:  {formularz w systemie Witkac.pl}

Instrukcja składania wniosku: {Instrukcja składania wniosku w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”}

Regulamin programu: {Regulamin programu dotacyjnego BPN „Powstanie Styczniowe 1863-1864”}