• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia””

20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia””.

Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego, tj. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Cel główny programu: przeprowadzenie w dniu 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej „Przygoda
z Tatą” w jednym z 16 miast w Polsce właściwych ze względu na siedzibę wojewody (oferta ma dotyczyć jednego miasta).

Wysokość dofinansowania: maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł

Termin składania ofert: do 11 maja 2022 r.

UWAGA: Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wskazuje, iż w ramach składanej oferty na wsparcie finansowe projektu na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą” należy uwzględnić jej zakończenie Piknikiem Rodzinnym na terenie skansenu – Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25 oraz fakt, iż w ramach realizacji przedsięwzięcia przewidzianego w projekcie, organizacja pozarządowa posiada możliwość skorzystania z usług profesjonalnej firmy, jednak w granicach kosztów przewidzianych w zasadach konkursu.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem: