• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Projekt uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/233/2009 Rady Powiatu gliwickiego z dnia 26 stycznia 2009 r.

Gliwice, 28.09.2022 r.

 

Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/233/2009 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród”.;

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od  28.09.2022 r. do 6.10.2022 r. W w/w terminie będzie istniała możliwość zgłaszania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej opinii do w/w projektu uchwały.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Spraw Społecznych.