• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Co robić, gdy nasz bliski zaginął, jak postępować, kiedy informować policję?

Co robić, gdy nasz bliski zaginął, jak postępować, kiedy informować policję?

Trzeba natychmiast powiadomić policję. Nie ma i nigdy nie było w polskim prawie takiego przepisu, że należy odczekać 48 godzin i dopiero potem dokonać zgłoszenia. To jest taki mit, który funkcjonuje w filmach.

Policja musi przyjąć zgłoszenie od razu, nie trzeba czekać. To bardzo ważne, gdy zaginie dziecko lub osoba starsza z demencją. Wtedy czas zgłoszenia bardzo się liczy. Działania poszukiwawcze, jeśli są podjęte szybko, dają większe szanse na odnalezienie osoby.

Przepisy prawa w tym zakresie są precyzyjne: zgłoszenie powinno nastąpić natychmiast. Oczywiste jest, że na skuteczne działania poszukiwawcze większa szansa jest wtedy, gdy podejmuje się je bezzwłocznie. Jednakże ta natychmiastowość działań policyjnych jest silnie skorelowana z oceną zagrożenia dla życia i zdrowia zaginionego, a także pośrednio z przyczyną zaginięcia.

Zgłaszając zaginiecie zabierz ze sobą aktualne zdjęcie dziecka. Przypomnij sobie, w co dokładnie ubrane było dziecko lub sprawdź czego brakuje w jego garderobie. Przekaż policji wszystkie informacje, nawet te, które mogą wydawać się mało istotne bądź wstydliwe, np. związane z trudną sytuacją w domu.

Zaginięcie można zgłosić w dowolnej jednostce policji. Policja podejmuje poszukiwanie osoby zaginionej po otrzymaniu informacji o jej zaginięciu. Dużą wagę przywiązuje do poszukiwań osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (małe dzieci, osoby starsze i nieporadne) mogą stać się ofiarami przestępstw.

By usprawnić i zracjonalizować działania poszukiwawcze, zaginionym przypisuje się określone poziomy poszukiwań. Obecnie wyróżnia się trzy,
z których dwa pierwsze nie dają jasnych kryteriów podziału. Generalnie
do poziomu I i II poszukiwań przypisuje się osoby, których zaginięcie związane jest z występowaniem zagrożenia dla ich życia, zdrowia lub wolności, przy czym kryterium zaliczenia do pierwszej grupy wiąże się z wystąpieniem realnego, bezpośredniego występowania tego zagrożenia, zaś do grupy drugiej z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia ryzyka zagrożenia.

Jeśli zaginie osoba starsza, chora, dziecko, albo po raz pierwszy nastolatek, a także gdy okoliczności są niepokojące - tzn. gdy zaginiony jest po próbach samobójczych lub cierpi na depresję, to policja wszczyna poszukiwania natychmiast.

Osoba zaginiona definicja 

Zaginięciem osoby w rozumieniu zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. jest zaistnienie zdarzenia, uniemożliwiającego ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy.

Zgłoszenie zaginięcia osoby za granicą 

Pamiętaj, że przy zaginięciu zagranicznym nie musisz zgłaszać zaginięcia w miejscu zameldowania osoby zaginionej! Najlepiej zgłoś zaginięcie w jednostce policji w miejscu Twojego zamieszkania.

Kto może zgłosić zaginięcie 

Uprawnionym do zgłoszenia zaginięcia jest: – członek rodziny, opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy osoby zaginionej; – kierownik instytucji, w której osoba zaginiona przebywała w celu leczenia albo sprawowania nad nią opieki; – każda osoba, która w zgłoszonym zawiadomieniu uzasadnia podejrzenie popełnienia.

 

 

 

 

 

 

 

https://zaginieni.pl/jak-pomagamy/faq/zaginiecie-a-prawo/

Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Zaginięciem osoby w rozumieniu zarządzenia jest zaistnienie zdarzenia, uniemożliwiającego ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy.