• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2021 roku w kategorii indywidualnej

Barbara Terlecka-Kubicius

Cała bogata działalność zawodowa i społeczna Barbary Terleckiej-Kubicius, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach związana jest z niesieniem pomocy tym, którym jest ona najbardziej potrzebna. Są wśród nich wychowankowie domów dziecka, młodzież szkolna, szukający pomocy psychologa, rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne oraz starsze, wymagające opieki.

Barbara Terlecka-Kubicius, osoba wszechstronnie wykształcona, z ogromnym doświadczeniem zawodowym, tworzyła od podstaw Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Zbudowała bardzo wysoko oceniany, zgrany zespół specjalistów pracujących w PCPR: pracowników socjalnych, terapeutów, psychologów i specjalistów udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym. Centrum stało się kuźnią dobrych kadr dla naszego regionu.

Dzięki staraniom dyrektor Terleckiej-Kubicius Powiat Gliwicki stał się jednym z pierwszych, który opracował Samorządowy Program Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Pani Barbara stworzyła w powiecie zespół poradnictwa specjalistycznego, który służy pomocą potrzebującym. Mieszkańcy powiatu mogą od wielu lat korzystać z fachowej pomocy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i prawnika.

Pani Barbara zna osobiście każdą rodzinę zastępczą, interesuje się losami dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Do każdego przypadku „ludzkiego losu” podchodzi indywidualnie i zawsze z szacunkiem. Współpracuje z Domami Pomocy Społecznej, dba o właściwy przydział środków z PFRON-u, prowadzi projekty unijne kierowane dla osób niepełnosprawnych i wychowanków pieczy zastępczej.

Jej różnorodne działania społeczne zdecydowanie wykraczają poza obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem. Barbara Terlecka-Kubicius stanowisko dyrektora PCPR-u traktuje jako służbę tym najbardziej potrzebującym i bezbronnym: dzieciom, niepełnosprawnym, osobom w różny sposób pokrzywdzonym przez los. Zawsze można liczyć na jej pomoc, życzliwość, dobrą radę i cierpliwość. Wielokrotnie, poświęcając swój prywatny czas, spieszyła z pomocą, która owocowała tym, że dla kogoś, dla kogo nie było już żadnej nadziei, znowu zaświeciło słońce.

Dyrektor Terlecka-Kubicius współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami. To dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu współpracowników z PCPR-u, Powiat Gliwicki znany jest jako przyjazny dla rodzin zastępczych. Wszyscy podkreślają jej życzliwość, kompetencję i chęć pomocy. Zawsze wyznacznikiem jej działań jest prawo dzieci do wychowywania się w dobrej, kochającej rodzinie.

Barbara Terlecka-Kubicius zaangażowana była w proces zmian w prawie w kierunku prorodzinnym. W grupie domagających się tego rodziców, była jedynym dyrektorem PCPR-u zaproszonym do wspólnych prac. Stanowiło to wyraz najwyższego uznania i docenienia jej prorodzinnego nastawienia.

Rodziny adopcyjne, które na drodze realizacji marzeń o dziecku miały okazję spotkać i podjąć współpracę z panią Barbara, często mówią o niej „Ciocia Basia”. Na ten wspaniały tytuł w ustach dzieci musiała sobie zasłużyć. Dzięki licznym, często prywatnym kontaktom udaje się jej pomóc także wychowankom rodzin zastępczych, np. podczas usamodzielniania przy zapewnieniu mieszkania.

Ważna w pracy dyrektor Terleckiej-Kubicius była również współpraca z siostrą Anną Bałchan oraz prowadzonym przez nią stowarzyszeniem „PoMOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach. Zaowocowała ona możliwością kierowania kobiet z naszego powiatu, zagrożonych przemocą i współczesnymi formami niewolnictwa do specjalistycznej pomocy w katowickim ośrodku. W trakcie pamiętnej powodzi w 2010 r. Barbara Terlecka-Kubicius osobiście udzielała pomocy psychologicznej mieszkańcom gminy Gierałtowice, odwiedzając domy i udzielając wsparcia tym, którzy w niej ucierpieli. Czynienie dobra niezależnie od okoliczności wymaga hartu ducha i ten hart ducha pani Barbara ma!

Barbara Terlecka-Kubicius pracuje w zawodzie już 45 lat – pierwszą pracę jako psycholog podjęła w 1976 r., zaraz po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na stanowisku dyrektora PCPR pracuje od 1999 r., czyli 22 lata. Dzięki niej pomoc społeczna w Powiecie Gliwickim stoi na bardzo wysokim poziomie.