• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego
Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dofinansowanie: 106 080,00
Termin realizacji: 26.02.2024 31.12.2024

 

Cel programu:
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad osobami z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej,
czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych
obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez
zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Zadania realizowane w ramach programu:
Program będzie realizowany w dwóch formach:
1) w ramach pobytu dziennego,
2) w ramach pobytu całodobowego.

 

Grupy docelowe:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Efekty:
Polepszenie komfortu życia opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie
w ich codziennych obowiązkach.