• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2011 roku w kategorii indywidualnej

Ks. Stefan Gruszka

 

Śp. Ks. Stefan Gruszka był wzorem nie tylko dla młodszych kapłanów, ale również dla społeczników, wolontariuszy, nauczycieli i wychowawców, opiekunów ludzi starszych, chorych i cierpiących. Przez wiele lat proboszcz parafii św. Antoniego i św. Barbary w Knurowie-Krywałdzie, później ks. senior w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie, dobrze też znany m.in. mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.

Ksiądz Stefan Gruszka po ukończonych studiach teologicznych w Krakowie, w 1960 r. przyjął święcenia kapłańskie. Posługę kapłańską pełnił w wielu parafiach, był m.in. budowniczym i pierwszym proboszczem w Poraju. Od czerwca 1986 do lipca 2003 r. był proboszczem parafii św. Antoniego i św. Barbary w Knurowie-Krywałdzie. W tym czasie troszczył się o wzrost duchowy mieszkańców, dbał o obiekty sakralne, sfinalizował wiele inwestycji, prowadził katechezę. Przez wiele lat współpracował z oddziałem geriatrii w knurowskim szpitalu. Organizował bezpłatne wycieczki dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. Wspierał parafian i inne osoby znajdujące się w potrzebie, np. powodzian z parafii w Bukowie.

Od wielu lat ks. Stefan Gruszka angażował się w działalność różnych grup i wspólnot, służąc radą, doświadczeniem i wsparciem. Prowadził „dni skupienia” dla nauczycieli i narzeczonych, był honorowym członkiem i duchownym opiekunem lokalnych środowisk abstynenckich. Od 1990 r. był zaangażowany również w działania na rzecz DPS-u „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Był jego duchownym opiekunem, uczestniczył w życiu mieszkańców, ciesząc się ich wyjątkowym autorytetem. Był również ojcem duchownym dekanatu knurowskiego, obejmującego parafie z Knurowa, Gierałtowic i Wilczy.
 

 

Iwona Ewertowska-Mener

 

Z wykształcenia jest pedagogiem – tak wszechstronnym, iż prócz muzyki i śpiewu, który ukochała najbardziej, kształci młodych ludzi w różnych dyscyplinach. Znana z propagowania muzyki chóralnej i wyniesienie jej na najwyższy poziom krajowy i międzynarodowy w wielu miejscowościach powiatu gliwickiego.  

Jest założycielką jedynego na terenach wiejskich Zespołu Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares”, który powstał w 1993 r., a obecne działa przy Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Zespół wykonuje utwory renesansowe, zarówno instrumentalne, jak i instrumentalno-wokalne, śpiewając w kilku językach, m.in. łacińskim, polskim, włoskim, niemieckim i francuskim. Na swym koncie liczne sukcesy, jest laureatem wielu festiwali i konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz zdobywcą znaczących nagród, m.in. ministra edukacji narodowej, wielokrotnie koncertował za granicą. Pani Iwona założyła także i prowadzi Chór Kameralny „Canto”, który przez ponad 10 lat działał w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi. Przez cały ten okres zespół uzyskuje wiele nagród i wyróżnień.

Drugą część działalności Iwony Ewertowskiej-Mener stanowi organizacja znaczących nie tylko w powiecie imprez kulturalnych: Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce oraz Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Wielowsi. Ponadto Iwona Ewertowska-Mener jest jednym spośród 22 koordynatorów Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, realizowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

Całokształt pracy pani Iwony pokazuje, iż wysoką kulturę krzewić można nie tylko w dużych metropoliach, ale również na obszarach wiejskich. Prowadzone przez nią zespoły, występując w kraju i zagranicą, są prawdziwymi ambasadorami Powiatu Gliwickiego.