• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Pilotażowy Program ,,Aktywny Samorząd" 2023

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

Dofinansowanie: 341 164,98 zł

Termin realizacji: 01.04.2023 – 31.03.2024

Cel programu: Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Zadania realizowane w ramach programu:

Wsparcie w formie dofinansowania w ramach modułów.

Moduł I – utrzymanie zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier transportowych:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium,
a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktorskimi

Grupy docelowe: Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej.

Efekty: zmniejszenie barier społecznych i zawodowych.