• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Jak przygotować się do podróży zagranicznej?

PODRÓŻE ZAGRANICZNE

Jak przygotować się do podróży zagranicznej?

Poniżej znajdziesz porady Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które mogą poprawić bezpieczeństwo i komfort Twojej podróży oraz pobytu za granicą

Przed podróżą

 • Sprawdź informację dla podróżujących MSZ dla kraju, który chcesz odwiedzić.
 • Odwiedź stronę Komisji Europejskiej na której znajdziesz aktualne informacje niezbędne do planowania podróży i wakacji w Europie.
 • Dowiedz się gdzie znajduje się najbliższa polska Ambasada lub Konsulat.
 • Sprawdź, w jakich kwestiach może pomóc Ci konsul, a w jakich nie będzie to możliwie.
 • Odwiedź stronę polskiej placówki w kraju, który planujesz odwiedzić i zapoznaj się z najnowszymi informacjami dotyczącymi wjazdu i warunków pobytu.
 • Zarejestruj się w systemie podróży Odyseusz. Umożliwi to kontakt z Tobą w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.
 • Obserwuj konto @PolakzaGranica na Twitterze.
 • Poinformuj rodzinę i przyjaciół dokąd jedziesz i pozostaw im swoje dane kontaktowe, numer polisy ubezpieczeniowej oraz plan podróży. Zeskanuj też swoje dokumenty (paszport, bilety, polisę).
 • Upewnij się, że posiadasz wystarczające środki na wypadek nieprzewidzianych i nagłych wydarzeń. Wyposaż się w więcej niż jeden środek płatniczy (np. gotówka, karta debetowa, karta kredytowa, karta pre-paid, karta wielowalutowa). Zawsze warto posiadać alternatywny sposób płatności, gdyby transakcja kartą okazała się niemożliwa.
 • Rozważ skorzystanie z usług sprawdzonego przewodnika turystycznego.
 • Przejrzyj fora internetowe poświęcone podróży do kraju, który planujesz odwiedzić – zawierają one wiele cennych informacji na temat bezpieczeństwa, przemieszczania się i lokalnych obyczajów. 
 • Dowiedz się jaki ubiór i zwyczaje obowiązują w regionie do którego jedziesz. Normy kulturowe w innych krajach często są bardzo różne od zwyczajów panujących w Polsce.
 • Upewnij się u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych, że z Twojego telefonu będzie można dzwonić zagranicą. Rozważ pozostawienie numeru IMEI swojego telefonu rodzinie/przyjaciołom, którzy w razie problemów pomogą zablokować/zlokalizować aparat.
 • Jeżeli planujesz jazdę samochodem za granicą, upewnij się, że twoje prawo jazdy jest ważne i akceptowane w kraju do którego wyjeżdżasz. W niektórych miejscach konieczne jest posiadanie międzynarodowego lub miejscowego prawa jazdy. Zapoznaj się z prawem drogowym państw, które odwiedzisz.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-miedzynarodowe-prawo-jazdy

 

Warunki wjazdu, wizy i paszporty

 • Sprawdź warunki wjazdu państwa do którego podróżujesz.
 • Upewnij się, że posiadasz odpowiednią wizę oraz, że twój paszport jest ważny przez wystarczająco długi czas (niektóre kraje wymagają aby dokument podróży był ważny przynajmniej przez 6 miesięcy od daty wjazdu).
 • Zapisz numer swojego paszportu. Zrób też jego zdjęcie lub kserokopię przechowuj ją  w osobnym miejscu, tak abyś zawsze miał/a do niej dostęp w razie potrzeby.

Ubezpieczenie

 • Wykup w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym kompleksową polisę dopasowaną do swoich potrzeb i planów wakacyjnych – to niewielki koszt, który może zaoszczędzić bardzo dużo kłopotów. Poza zgubionymi paszportami, kwestie związane z ubezpieczeniem są jednymi z najczęstszych i najpoważniejszych problemów zgłaszanych konsulom przez naszych turystów.
 • Upewnij się, że twoja polisa ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie Twoje aktywności podczas pobytu zagranicą, w tym sporty ekstremalne, czy wodne.
 • Rozszerz polisę o pokrycie kosztów transportu medycznego – brak takiego ubezpieczenia jest częstą przyczyną bardzo poważnych problemów.
 • W obliczu pandemii COVID-19 szukaj na rynku oferty ubezpieczenia podróżnego, które uwzględnia nową rzeczywistość i dodatkowo zabezpieczy Cię np. przed wysokimi kosztami leczenia w razie zakażenia koronawirusem zagranicą.
 • Jeżeli podróżujesz do państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria), wyrób sobie  darmową kartę EKUZ, upoważniającą do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa lub obniżenia jej kosztów. Pamiętaj, że nadal powinieneś posiadać ubezpieczenie podróżne.
 • W sytuacji zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa, zadzwoń pod numer 112, który jest numerem alarmowym w każdym państwie UE. Przed podróżami poza Europę sprawdź lokalny numer alarmowy.

 

EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza on Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

WYROBIENIE EKUZ JEST BEZPŁANE.

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony.

Masz prawo tylko do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

 • kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ oraz rozważ dodatkowe ubezpieczenie komercyjne,
 • kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

Zasady obowiązujące w poszczególnych krajach pod adresem:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/

Otrzymasz EKUZ, jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Uprawnione do świadczeń są:

 • osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
 • osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Karty EKUZ możesz używać w innym niż Twoje państwie UE/EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
 • portugalskich: na Azorach i Maderze,
 • hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

Nie obowiązuje natomiast:

 • na Wyspach Normandzkich i wyspie Man,
 • w Monaco, San Marino i Watykanie.

Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów. Wybierz jeden:

Do wydania EKUZ są wymagane:

legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, gdy skończyłeś 18 lat, jesteś uczniem, studentem lub na studiach doktoranckich i zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny,

 • dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjeżdżasz w związku z wykonywaniem pracy,
 • dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjeżdżasz w celu poszukiwania pracy.
 • upoważnienie – jeśli wniosek składasz za inną osobę.

W pozostałych przypadkach potwierdzimy Twoje prawo do świadczeń sami, na podstawie danych z naszej bazy. Wydamy Ci wówczas EKUZ bez żadnych dodatkowych dokumentów.

W wyjątkowych sytuacjach możesz jednak zostać poproszony o okazanie dokumentów, które potwierdzają Twoje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Zwłaszcza jeśli nie jesteś ubezpieczony, ale posiadasz prawo na podstawie szczególnych uprawnień.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Jeśli masz pytania związane z wydawaniem EKUZ skontaktuj się Telefoniczną Informacją Pacjenta 800-190-590 .

Zdrowie

 • Informacje dot. szczepień dla podróżujących znajdziesz na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
 • W miarę potrzeby skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. W przypadku występowania niektórych dolegliwości konieczne może być zabranie dodatkowych lekarstw.
 • Zabierz ze sobą zapas stale przyjmowanych leków na cały okres pobytu. Weź pod uwagę możliwe opóźnienia w powrocie z podróży.
 • Niektóre leki dozwolone w Polsce mogą być zakazane w innych krajach, co może prowadzić do trudnych sytuacji np. podczas przekraczania granicy. W przypadku wątpliwości, czy twój lek jest dopuszczalny w państwie, które planujesz odwiedzić, skontaktuj się z jego placówką dyplomatyczną w Polsce.

Podczas pobytu za granicą

 • Nie podejmuj ryzykownych zachowań.
 • Cenne przedmioty trzymaj schowane i nie pozostawiaj ich bez opieki.
 • Zachowaj szczególną ostrożność przy robieniu zdjęć, kręceniu materiału wideo oraz używaniu lornetki. Takie zachowania mogą być źle odebrane przez służby niektórych państw, w szczególności gdy w pobliżu znajdują się obiekty wojskowe. W skrajnych przypadkach może się to skończyć nawet aresztowaniem
 • Zapisz w telefonie przydatne numery miejscowych instytucji (np. policja) oraz numer telefonu alarmowego najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej.
 • Podczas podróży zagranicznej przestrzegaj praw i zwyczajów państwa, które odwiedzasz. Nie zapominaj, że jesteś tam gościem a gospodarze oczekują od ciebie stosownego zachowania.
 • Jeżeli w trakcie podróży zamierzasz uprawiać sporty wodne i ekstremalne, rób to jedynie za pośrednictwem licencjonowanych i ubezpieczonych operatorów. Przed wzięciem udziału w tego typu aktywnościach upewnij się, że w pełni zrozumiałeś/aś wskazówki instruktora i że jesteś odpowiednio ubezpieczony/a.
 • Pamiętaj, że polskie służby konsularne nie podejmują interwencji w przypadku sporów wynikających z niewywiązywania się z zawartych umów. To znaczy, że nie udzielą Ci pomocy np. w przypadku nieopłaconych rachunków i mandatów, nieodpowiadających Twoim oczekiwaniom warunków pobytu w hotelu, niewywiązaniu się przez kontrahentów zagranicznych z umów i kontraktów itp.

 

COVID – 19

Sytuacja epidemiczna na świecie stabilizuje się, wciąż jednak jest dynamiczna, a w niektórych regionach świata pozostaje niezwykle trudna. MSZ w dalszym ciągu odradza podróże, które nie są konieczne, do krajów lub regionów, w których poziom zachorowań jest znacząco wyższy niż w Polsce. W regionach o sytuacji epidemicznej zbliżonej do Polski lub z niższym poziomem zachorowań MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o podróżach zagranicznych sprawdź informacje o bieżącej sytuacji epidemiologicznej zachorowań na COVID-19. Bezwzględnie stosuj się do lokalnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto przed każdą podróżą koniecznie:

 

System Odyseusz

 

 

 

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Tobą kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno - konsularną.

System "Odyseusz" umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych.

 

Jak się zarejestrować?

Zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o korzystanie z tej możliwości.

Można tego dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

 

Aplikacja POLAK ZA GRANICĄ

 

 

 

Polak za granicą to prosta w obsłudze aplikacja, która dostarcza informacje dla podróżujących do wszystkich krajów świata, dotąd dostępne na stronie MSZ oraz w ramach aplikacji mObywatel. W Polaku za granicą nowością jest zebranie w jednym narzędziu informacji dla Polaków przebywających za granicą, kontaktów do polskich placówek, ich lokalizacji oraz przydatnych w podróży linków.

 

Kto powinien zaopatrzyć się w nowe narzędzie MSZ?

Każdy, kto, mimo obecnej sytuacji, wybiera się za granicę. Szczególnie w dobie pandemii ważne jest, by na bieżąco śledzić ostrzeżenia dot. COVID-19, które potrafią zmieniać się niemal z godziny na godzinę. Aplikacja zapewnia szybki dostęp do sprawdzonych informacji, aktualizowanych przez konsulów RP w polskich placówkach na całym świecie. W aplikacji opisane są też inne aspekty ważne dla podróżujących, m.in. takie jak przepisy wjazdowe i celne, różnice w obyczajach i miejscowym prawie, kwestie dot. bezpieczeństwa.

W podróży warto zadbać o komfort psychiczny – w sytuacjach awaryjnych, szczególnie w obcym środowisku z dala od kraju, warto mieć łatwy dostęp do najważniejszych kontaktów. Aplikacja Polak za granicą zawiera listę wszystkich polskich placówek w danym państwie: od ambasad po konsulaty honorowe. Podpowie też, gdzie znaleźć uzyskać pomoc, gdy w danym kraju nie ma polskiego przedstawicielstwa.

Aplikacja Polak za granicą dostępna jest w kioskach Android oraz iOS. Aplikacja została stworzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jak-przygotowac-sie-do-podrozy-zagranicznej ,

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polak-za-granica--twoje-zrodlo-informacji-w-podrozy ,

https://odyseusz.msz.gov.pl/ ,

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/ .