• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Ogłoszenie dotyczące wyborów na Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego oraz komisji wyborczej w związku z rzeczonymi wyborami

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, iż w odpowiedzi na opublikowaną 7 września
2023 r. uchwałę nr 1445/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu
Gliwickiego kadencji 2023-2025, do tut. Starostwa wpłynęły 4 zgłoszenia kandydatów.
Zgodnie z §12 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego stanowiącego załącznik
do uchwały nr XLV/391/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego: „Rada składa się z 15 Radnych
wybieranych na podstawie zgłoszeń kandydatów”.
W związku z powyższym, ze względu na małe zainteresowanie ze strony młodzieży powiatu
gliwickiego udziałem w pracach Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego, wybory do tego
organu nie odbędą się.
Jednocześnie, w ślad za nierozstrzygnięciem naboru na Radnych Młodzieżowej Rady
Powiatu Gliwickiego, Zarząd Powiatu Gliwickiego odstępuje od powołania komisji wyborczej
w związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025.
Zgodnie z §19 ww. Statutu: „W przypadku braku kandydatów na Radnych w liczbie
ustalonej w §12 ponowne wybory zostaną ustalone nie wcześniej niż z rozpoczęciem
kolejnego roku szkolnego przypadającego po ogłoszeniu naboru kandydatów na radnych,
w którym nie zgłosiła się wymagana liczba osób”.