• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Zadania realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Dofinansowanie: 600 612,72 zł
Termin realizacji: 16.02.2023 – 31.12.2023
 
Cel programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
 
 Zadania realizowane w ramach programu: Pomoc uczestnikom Programu w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.


Grupy docelowe: Program adresowany jest dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
   o stopniu znacznym lub umiarkowanym albo orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych.

 

Efekty: polepszenie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym