• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2016 roku w kategorii indywidualnej

Eryk Sobel
 

Przez prawie pół wieku nieprzerwanie prowadził parafialną orkiestrę dętą w Wielowsi. Wszelkie inicjatywy, jakie wykonuje, przygotowane są z nienaganną starannością i ogromnym osobistym zaangażowaniem. To w jego prywatnym domu spotykały się trzy pokolenia młodzieży, by ćwiczyć grę na instrumentach. Wszystkie wolne chwile, weekendy, wyjazdy i cały czas wolny poświęcił dla członków orkiestry. Przez prawie 50 lat wykształcił niezliczone grono muzyków orkiestrowych, które pozwoliło na utworzenie dziś orkiestr dętych w Świbiu i Wiśniczu, co dla 6-tysięcznej gminy jest znaczącym wskaźnikiem. W dowód uznania wielowiejska orkiestra otrzymywała liczne nagrody i wyróżnienia. Niejednokrotnie w szeregach orkiestry grają dzieci byłych muzyków, są przypadki, że już i trzecie pokolenie zasila jej szeregi. Mimo swych osiemdziesięciu pięciu lat Eryk Sobel cały czas szuka nowych utworów, które trzeba „rozpisać na odpowiednie instrumenty”, nieustannie szkoli nowych kandydatów i nie są to tylko mieszkańcy gminy Wielowieś, ale – jak to ma miejsce obecnie – z sąsiednich gmin Zawadzkie, Zbrosławice i Tworóg. Ciągle aktywny z prawdziwym zapałem realizuje swoją pasję i zamiłowanie.
 
 

Marcin Kwaśniok
 

Jest wieloletnim działaczem samorządowym oraz sportowym zarówno w gminie Toszek, jak i w powiecie gliwickim. Od samego początku powstania samorządu terytorialnego aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i krzewieniu kultury fizycznej na terenie gminy. Swoją działalność w administracji rozpoczął w 1989 r. jako radny Rady Miejskiej w Toszku (pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku). Z ramienia gminy został również oddelegowany na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Od 2010 r. do 2018 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sportu w powiecie gliwickim. Pełnił również funkcję koordynatora Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. Istotnym działaniem pana Marcina Kwaśnioka jako samorządowca było zainicjowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy gminami Toszek i Hohenau. Oprócz aktywnej działalności samorządowej jego pasją jest również sport. Ukochaną dyscypliną pana Marcina jest tenis stołowy. Jako pierwszy i jedyny w powiecie gliwickim założył Uczniowski Klub Sportowy „Ruch Pniów”, w którym swoje talenty rozwijają młodzi, jak i dorośli miłośnicy tej trudnej i wymagającej dyscypliny sportowej. Oprócz działalności sportowej pan Marcin Kwaśniok czynnie angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturowym. Jednym z nich są „Dni Historii Pniowa”, które na stałe wpisują się do kalendarium imprez gminy i powiatu.