• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych działa telefon dla organizacji pozarządowych 32 332 66 70.
Wszelkie pytania dot. spraw związanych z działalnością organizacji proszę zgłaszać pod w/w numer telefonu lub na adres e-mailowy pcop@starostwo.gliwice.pl


Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia: Stowarzyszenie Samorządowe Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Pilchowice "Razem w Przyszłość" w Likwidacji


Zawiadomienie o likwidacji stowarzyszenia zwykłego o nazwie Koło Gospodyń Wiejskich w Żernicy


Zawiadomienie dotyczące stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kotliszowicach Gmina Toszek


Zawiadomienie dotyczące stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Czarkowie Gmina Wielowieś


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej


Ogłoszenie naboru wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków


Ważna informacja dla organizacji pozarządowych, pracodawców i innych organizatorów działalności związanej z małoletnimi – od 15.02.2024 r. nowe obowiązki dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym


Uchwała nr 1720/2023 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 29.11.2023 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie powierzone prowadzenie w 2024 r. punktów, w których w jednym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, a w dwóch świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w ramach zadania Powiatu Gliwickiego z zakresu administracji rządowej.


Zmiana terminu szkolenia dot. organizacji pozarządowych z 9 na 22 listopada (szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych)


Obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń przez organizacje pozarządowe wpisane do Rejestru Przedsiębiorców


Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – założenie konta użytkownika instytucjonalnego i uzyskanie informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym


Szkolenie z zakresu organizacji pozarządowych


Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące organizacji pozarządowych


Szkolenie on-line dla organizacji pozarządowych w zakresie obsługi aplikacji e-NGO

Granty, konkursy i ogłoszenia innych podmiotów


Konkurs Wojewody Śląskiego „Aktywny Senior” – zgłoszenia do 15.09.2023 r.


Informacja dla organizacji pozarządowych dotycząca odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.


Obowiązek organizacji pozarządowych prowadzących działalność związaną z dziećmi i młodzieżą – Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Rejestr z dostępem ograniczonym)


V edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023


Informacja dla organizacji pozarządowych dot. ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła – termin 30.11.2022 r.


Przypomnienie o konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przez zobowiązane organizacje pozarządowe – materiały


Otwarty konkurs ofert/dotacje


Zasady zamieszczania herbu Powiatu Gliwickiego


Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach


„Małe dotacje”


Obowiązki stowarzyszeń


Informacja nt. weryfikacji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym


List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dot. skarg rodziców na naruszanie praw dzieci - członków uczniowskich klubów sportowych


Pismo Ministerstwa Finansów - dot. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO


Informacja o aktualnych drukach KRS dla organizacji pozarządowych


Wsparcie dla organizacji pozarządowych


Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


,,Aktywni niepełnosprawni" - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych


Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


NOWE OBOWIĄZKI DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI – nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu