• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych działa telefon dla organizacji pozarządowych 32 332 66 70.
Wszelkie pytania dot. spraw związanych z działalnością organizacji proszę zgłaszać pod w/w numer telefonu lub na adres e-mailowy pcop@starostwo.gliwice.pl

 

Obowiązek organizacji pozarządowych prowadzących działalność związaną z dziećmi i młodzieżą – Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Rejestr z dostępem ograniczonym)


V edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023


Informacja dla organizacji pozarządowych dot. ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła – termin 30.11.2022 r.


Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi do stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obszary i sektory ryzyka (15.11.2022 r.)


Przypomnienie o konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przez zobowiązane organizacje pozarządowe – materiały


Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi do stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obszary ryzyka (15.11.2021 r.)


Otwarty konkurs ofert/dotacje


Zasady zamieszczania herbu Powiatu Gliwickiego


Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach


„Małe dotacje”


Obowiązki stowarzyszeń


Informacja nt. weryfikacji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym


List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dot. skarg rodziców na naruszanie praw dzieci - członków uczniowskich klubów sportowych


Pismo Ministerstwa Finansów - dot. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO


Informacja o aktualnych drukach KRS dla organizacji pozarządowych


Wsparcie dla organizacji pozarządowych


Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


,,Aktywni niepełnosprawni" - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych


Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


NOWE OBOWIĄZKI DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI – nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu