• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych działa telefon dla organizacji pozarządowych 32 332 66 70.
Wszelkie pytania dot. spraw związanych z działalnością organizacji proszę zgłaszać pod w/w numer telefonu lub na adres e-mailowy pcop@starostwo.gliwice.pl

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej


Konkurs "Dobroczyńca Roku 2023" - informacja dla organizacji pozarządowych


Informacja dla organizacji pozarządowych dot. ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła – termin 30.11.2022 r.


Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi do stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obszary i sektory ryzyka (15.11.2022 r.)


OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI Stowarzyszenia "Moja Gmina Nasz Powiat" w Likwidacji


Wsparcie dla działalności lokalnych organizacji pozarządowych – Klub Jagielloński (projekt Nawigator Legislacyjny dla NGO)


Informacja dla organizacji pozarządowych – program dotacyjny „Powstania Styczniowe 1863-1864” – termin składania wniosków do 4.11.2022 r. do godz. 15:59, kwota dofinansowania od 10 000 zł do 80 000 zł


Informacja dla przedstawicieli NGO: Śląska Konferencja Senioralna „Dialog dla zdrowia - polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów” 20.10.2022 r. Mikołów – termin dokonania zgłoszenia: do 15.10.2022 r. godz. 14


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia””


Prośba o udzielenie pomocy humanitarnej w związku z działaniami wojennymi trwającymi w Ukrainie – Łuckie „Jedyne Centrum Komunikacyjne” 


II nabór wniosków do programu PFRON „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – informacja dla organizacji pozarządowych


Nabór wniosków do programu PFRON Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – informacja dla organizacji pozarządowych


Konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” – termin składania ofert 21.03.2022 r.


Przypomnienie o konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przez zobowiązane organizacje pozarządowe – materiały


Informacja dla organizacji pozarządowych (dotacje i szkolenia) – projekt Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES 2.0)


Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi do stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obszary ryzyka (15.11.2021 r.)


Otwarty konkurs ofert/dotacje


Zasady zamieszczania herbu Powiatu Gliwickiego


Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach


„Małe dotacje”


Obowiązki stowarzyszeń


Informacja nt. weryfikacji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym


List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dot. skarg rodziców na naruszanie praw dzieci - członków uczniowskich klubów sportowych


Pismo Ministerstwa Finansów - dot. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO


Informacja o aktualnych drukach KRS dla organizacji pozarządowych


Wsparcie dla organizacji pozarządowych


Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


,,Aktywni niepełnosprawni" - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych


Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


NOWE OBOWIĄZKI DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI – nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


Informacja dla organizacji pozarządowych