• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Projekty unijne w perspektywie 2007-2013

Projekty realizowane przez Powiat Gliwicki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w okresie 2007-2013.

 

 

Album poświęcony drewnianym kościołom


Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja oraz 2982S ul. Wilsona w Knurowie


Cyfrowe okno na świat w powiecie gliwickim


Dobry Start w Samodzielność


Edukacja dla rozwoju


Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego


Inni, a tacy sami w Europie


KonferTur – promocja turystyczna kluczem do wzrostu rozpoznawalności powiatu gliwickiego


Lokalnie na rzecz edukacji. Polsko – niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych


Mam zawód - mam pracę w regionie


Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim


Nauka drogą do sukcesu na śląsku


Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego


Nowoczesność, postęp, integracja - rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach


PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej


Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim - Promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin terenu powiatu gliwickiego


Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica – Smolnica odcinek od km 5+500 do km 6+000


Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408


Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK440 z DK88


Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego


START czyli szkoła twórcza, atrakcyjna i rozwijająca talenty w Powiecie Gliwickim


Stawiam na rozwój - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim


SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa


Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie


Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej


Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku


W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego


Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Wsparcie na starcie


Współczesny Michał Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym


Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego