• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Pilotażowy Program ,,Aktywny Samorząd" 2021

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”
 
Dofinansowanie: 784.457,70 zł
Całkowita wartość zadania: 784.457,70 zł

Termin realizacji: 01.04.2021 – 31.03.2022
 
Cel programu: Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 
Zadania realizowane w ramach programu:
Wsparcie w formie dofinansowania w ramach modułów.
Moduł I – utrzymanie zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier transportowych:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktorskimi
 
Grupy docelowe: Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej.
 
Efekty: zmniejszenie barier społecznych i zawodowych.