• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2017 roku w kategorii indywidualnej

Teresa Szymońska – mieszkanka Sośnicowic od lat kultywująca lokalne tradycje i gwarę śląską, społeczniczka działająca na rzecz swej Małej Ojczyzny oraz wolontariuszka.

Jest znana z propagowania gwary śląskiej. Pisze monologi na szkolne konkursy gwarowe, publikuje też artykuły po śląsku w gazetach lokalnych. Od lat uczestniczy w konkursach gwary śląskiej. Jest kilkukrotną finalistką konkursu „Godomy po naszymu”, organizowanego przez Spichlerz Górnego Śląska. Jest też finalistką Konkursu Gawędziarzy w Rybnickim Centrum Kultury. W największym konkursie gwarowym – „Po naszymu czyli po śląsku”, organizowanym przez Radio Katowice, uczestniczy od 13 lat – będąc co rocznie w gronie półfinalistów. Tam też wygrała wycieczkę do Brukseli. Jak mówi często pomysłodawczyni tego konkursu, red. Maria Pańczyk-Poździej: „Teresa Szymońska jest najwierniejszą uczestniczką konkursu, a w archiwum Radia Katowice znajduje się kilkanaście monologów jej autorstwa”. Monologi te często są wykorzystywane przez Radio Katowice w cotygodniowych audycjach „Po naszymu...”. W listopadzie 2016 r. Teresa Szymońska została zwyciężczynią tegoż konkursu, zdobywając tytuł ŚLĄZACZKI ROKU 2016. Została też przyjęta do grona „Po naszymu Czelodka”, czyli grupy aktywnych Ślązaków.

Teresa Szymońska jest oddana kultywowaniu lokalnych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest szefową Koła Seniora w Sośnicowicach od samego początku jego istnienia, czyli od 18 lat.

Pisze i starannie prowadzi kroniki różnych organizacji, również poza Sośnicowicami. W jej domowym archiwum znajduje się bardzo dużo dyplomów i serdecznych podziękowań m.in. od Centrum Kultury „Zamek w Toszku", Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej i Zespołu Szkół Specjalnych w Zabrzu. Jest wolontariuszką Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. O swej działalności na tym polu mówi że: „…pomagając innym – wiem, że pomagam także sobie...” . Jej ogromne zaangażowanie i poświęcenie zostało dostrzeżone i w 2015 roku uhonorowane statuetką „Przyjaciela Wolontariatu”.

Wiele uwagi poświęca miejscom ważnym dla Sośnicowic – swojej Małej Ojczyzny. Mieszkańcy, ceniąc jej dobre pomysły i darząc zaufaniem, wybrali ją na przewodniczącą Rady Mieszkańców Sośnicowic. Najbardziej ceni sobie czas spędzony w „Naszej Izbie Tradycji”, którą współtworzy od 2014 roku. To tam, wśród zgromadzonych eksponatów – dawnych przedmiotów powszechnego użytku przekazanych przez mieszkańców gminy Sośnicowice – spędza wiele czasu, oprowadzając liczne wycieczki, w tym zagraniczne. W tym miejscu prezentowane są śląskie tradycje i obrzędy, dotyczące m.in. przygotowywania świątecznych potraw. Izba  cieszy się dużym zainteresowaniem i 2016 roku została wyróżniona w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe”.
 

Grzegorz Kamiński – historyk, społecznik, nauczyciel, człowiek wielu pasji. Szczególnie interesuje się historią regionalną: dziejami ziemi gliwickiej, powiatu gliwickiego, Wielowsi i swojej rodzinnej miejscowości, Toszka.

Jako historyk i pasjonat od lat zajmuje się popularyzacją żydowskiego dziedzictwa oraz bezinteresowną pracą z uczniami na cmentarzach żydowskich w Wielowsi, Toszku, Pyskowicach i Sośnicowicach, których jest społecznym opiekunem. Współorganizuje z różnymi instytucjami konferencje, seminaria i warsztaty historyczne związane z żydowskim dziedzictwem. W celu popularyzacji wśród młodzieży historii żydowskiego dziedzictwa naszego regionu organizował liczne konkursy plastyczne i historyczne oraz akcje edukacyjne. Dzięki jego społecznej inicjatywie cmentarze żydowskie na terenie powiatu gliwickiego stanowią miejsca, gdzie prowadzone są lekcje z edukacji regionalnej, oprowadzane są wycieczki, organizowane są Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Górnośląskie Dni Dziedzictwa, warsztaty historyczne i plastyczne dla dzieci i młodzieży, konferencje historyczne dla nauczycieli oraz liderów dialogu polsko-żydowskiego.

Ważnym wydarzeniem związanym z jego społeczną działalnością była  uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w miejscu dawnej synagogi w Toszku. Uroczystość odbyła się w rocznicę Nocy Kryształowej 9 listopada 2012 roku pod patronatem Ambasady Państwa Izrael, Naczelnego Rabina Rzeczypospolitej, Starosty Gliwickiego i Burmistrza Toszka. Grzegorz wspólnie z Piotrem Piwowarskim był też pomysłodawcą nadania gimnazjum w Toszku imienia Ireny Sendler.

Interesuje się również fotografią. Jest autorem kilkudziesięciu współczesnych kart pocztowych z terenu Toszka, gminy Wielowieś, w tym obrazujących żydowskie dziedzictwo na terenie powiatu gliwickiego.

Można go również uznać za pioniera łucznictwa dla dzieci i młodzieży na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego. Współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toszku, dzięki wsparciu ówczesnego burmistrza Toszka, założył w 2008 roku pierwszą na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego drużynę łuczniczą dla dzieci i młodzieży. W jej zajęciach od początku uczestniczą dzieci z rodzin patologicznych i dzieci niepełnosprawne. Propaguje także wśród uczniów strzelectwo. Przy współpracy z gminą Toszek i powiatem gliwickim organizował m.in. Powiatowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości.

To znany kolekcjoner. Kolekcjonuje przedwojenne karty pocztowe z terenu Toszka i gminy Wielowieś, stare figurki żołnierzyków, zajmuje się modelarstwem. Swoje zbiory udostępnia na liczne wystawy muzealne. Jego kolekcja zawiera również modele sikawek konnych z Kotliszowic i Toszka oraz strażackie zabawki.

Grzegorz Kamiński jest historykiem o wielu pasjach. Interesuje się dziejami straży pożarnej w Toszku. Współpracuje z Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, podejmując działania mające na celu m.in. ratowanie zabytkowych strażackich sikawek konnych z terenu gminy Wielowieś i Toszek.

Razem ze Szkołą Podstawowa w Toszku jest pomysłodawcą i współorganizatorem I Sesji Historycznej dla dzieci i młodzieży – Straż Pożarna w Toszku wczoraj i dziś.