• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Okres realizacji inwestycji: 05.10.2023 – 31.10.2025 r.

Wartość inwestycji: 400 000,00 zł (w tym wartość dofinansowania z RPOZ: 392 000,00 zł)

Realizatorzy inwestycji: Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach

 

W ramach realizacji inwestycji zakłada się przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej na kondygnacji + 1 (I piętro) budynku zabytkowej szkoły w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów oraz zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego. Zostanie wykonane nowe okablowanie przy zastosowaniu przewodów bezhalogenowych w częściach komunikacyjnych, a w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach szkolnych podtynkowo z zastosowaniem przewodów w izolacji polwinitowej. W ramach zadania planuje się wykonanie nowego szachtu instalacyjnego w rejonie I piętra, nowej instalacji ppoż., instalacji dzwonka, instalacji awaryjno-ewakuacyjnej, instalacji nowej sieci informatycznej LAN i wymianę oświetlenia na energooszczędne. Dodatkowo przewiduje się wykonanie instalacji radiowęzła. Przeprowadzone w ramach inwestycji prace przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego zabytkowego obiektu, uporządkowania i poprawy stanu sieci elektrycznej, wzrostu niezawodności sieci elektrycznej oraz zmniejszenia częstotliwości występowania usterek.