• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2020 roku w kategorii indywidualnej

MAŁGORZATA JENDRYSIK


Małgorzata Jendrysik to długoletnia sołtys Świbia w gminie Wielowieś. Jest niezwykle zaangażowana w życie lokalnej społeczności, wspiera i inicjuje wiele przedsięwzięć, inicjatyw i działań prowadzonych w tym sołectwie. Dzięki niej po latach reaktywowany został np. tradycyjny zwyczaj wodzenia niedźwiedzia, organizowany w okresie ostatków, ponadto wspiera działalność orkiestry parafialnej i zespołu muzycznego „Blaskapelle”. Współpracowała z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Katowicach, służąc swoją pomocą w badaniach nad tradycjami ludowymi regionu, czego efektem były publikacje wydane przez placówkę. Corocznie w okresie bożonarodzeniowym organizuje upominki mikołajkowe i odwiedza razem ze Świętym Mikołajem osoby starsze i samotne w swej wsi. Współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Świbia, z funduszu sołeckiego wspiera działania LKS i OSP. Wielokrotnie organizowała dożynki gminne, festyny wiejskie, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki czy św. Józefa. Z jej inicjatywy zostało założone bardzo prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich w Świbiu, którego jest czynna członkinią. Pani Małgorzata włącza się także w organizacje imprez szkolnych. Zna doskonale problemy mieszkańców wsi, często służy wsparciem, organizując pomoc materialną dla potrzebujących, współpracuje z OSP w Wielowsi, sygnalizując ważne potrzeby mieszkańców i konieczność ewentualnej pomocy. Pani Małgorzata Jendrysik w 2018 r. otrzymała za wkład pracy w krzewienie kultury ludowej nagrodę im. Oskara Kolberga. Jej postawa mobilizuje mieszkańców do zwiększonej aktywności i jest przykładem bezinteresownej społecznej pracy.