• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym..."

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego.
Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie opinii i propozycji mieszkańców Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Gliwickim na lata 2023-2028”.
Zgodnie z ogłoszeniem Starosty Gliwickiego w dniach od 01 do 14 września 2023 roku przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego poprzez publikację projektu na stronie internetowej Powiatu www.powiatgliwicki.pl oraz wywieszeniu informacji o terminie prowadzenia konsultacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Mieszkańcy mieli możliwość przesyłania opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres wes@starostwo.gliwice.pl
W wyznaczonym terminie do projektu uchwały nie wniesiono uwag