• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2016 roku w kategorii zbiorowej

Stowarzyszenie „Pyskowickie Narodziny”


Działa na rzecz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach od dnia 11 stycznia 2000 r. Powstało z inicjatywy pacjentki oraz pracowników oddziału noworodkowego, położniczo-ginekologicznego i innych, którzy jako członkowie sympatyzujący pomagali w pracach na rzecz poprawy warunków pobytu pacjentek i noworodków na oddziale położniczo-ginekologicznym i noworodkowym.
Stowarzyszenie w swojej długoletniej działalności efektywnie realizuje wyznaczone cele, takie jak:
- poprawa komfortu rodzenia, wprowadzenie nowych metod rodzenia,
- poprawa warunków hotelowych pacjentek przebywających na oddziałach,
- doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy,
- doskonalenie zawodowe personelu w zakresie nowoczesnych metod opieki nad rodziną i noworodkiem,
- rozwijanie kontaktów z wiodącymi organizacjami o podobnych założeniach np. „Godula – Hope”. Stowarzyszenie efektywnie pomagało i pomaga szpitalowi w poprawie warunków lokalowych i zabezpieczeniu w sprzęt. Członkowie stowarzyszenia z własnych środków zakupili nowoczesny ultrasonograf, aparaty KTG, aparaty UDT do słuchania tętna płodu, sprzęt do pielęgnacji noworodków, dwa puls oksymetry. Doposażyli sale zabiegowe i punkty pielęgniarskie.  
Dzięki działalności stowarzyszenia w pyskowickim szpitalu rodzi się godnie i wygodnie!
 

 

Chór Parafialny św. Michała Archanioła w Żernicy


Już od ponad dwóch dekad aktywnie uczestniczy nie tylko w życiu Kościoła Katolickiego, uświetniając swymi wystąpieniami msze święte i nabożeństwa, ale także w życiu społeczno- kulturalnym na poziomie lokalnym, regionalnym, a nawet międzynarodowym. Chór od początku swego istnienia bierze udział w przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak: Przeglądy Chórów Powiatu Gliwickiego w Toszku, Przegląd Chórów Parafialnych Diecezji Gliwickiej w Zabrzu, Ogólnopolski Konkurs Pieśni Postnych w Żorach, koncerty kolęd – tu w szczególności – oprócz licznych występów lokalnych w rodzinnej Gminie Pilchowice czy gminach sąsiednich – podkreślić należy występy na koncertach zagranicznych w Ostrawie-Hošťálkovicach. Ponadto Chór aktywnie włącza się w przedsięwzięcia, uroczystości i obchody związane z życiem społecznym, kultywowaniem tradycji i upowszechnianiem historii regionu. Żerniccy artyści swymi występami rozpowszechniają śpiewacze tradycje Śląska.