• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Petycje kierowane do Rady Powiatu Gliwickiego

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Gliwickiego.
 
l.p. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję* Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwiania petycji
1. Dawid Puchalski
i Piotr Solka - radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Pismo
w sprawie petycjiTreść petycji
 
Utworzenie przez Radę Powiatu Gliwickiego Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego 1.07.2019  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Opinia prawna nr 39/2019 z dnia 07.08.2019 Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego
 2.  CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Treść petycji

Pismo w sprawie petycji
Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 31.07.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Opinia prawna nr 41/2019 z dnia 11.09.2019 Uchwała Nr XII/96/2019 z dnia 30 października 2019 r. Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
3. Renata Sutor Treść petycji

 
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 05.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Rok 2020              
1. Koalicja Polska Wolna od 5G Treść petycji Przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem


 

25.03.2020r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21.04.2020 r. oraz odpowiedź podmiotowi wnoszącemu sprawę
Rok 2021              
1. Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice Treść petycji

Transmitowanie i utrwalanie dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzeń komisji Rady Powiatu Gliwickiego oraz ich publikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
 

05.03.2021r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

UCHWALANR XXVIII/225/2021 RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej transmitowania i utrwalania dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzeń komisji Rady Powiatu Gliwickiego

2. Fundacja Nowe Spektrum Treść petycji Petycja ws. respektowania przez władze samorządowe wolnego wyboru mieszańców do szczepień przeciwko Covid-19 17.09.2021 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Opinia prawna

UCHWAŁA XXXIII/252/2021 RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. W sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji osób niezaszczepionych przeciwko Covid-19

3. Fundacja im. Nikoli Tesli Treść petycji Petycja w sprawie szczepień przeciw Covid-19 22.12.2021 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź na petycje
Rok 2023              
1. Podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody na ujawnienie danych osobowych Treść petycji Zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności 19.01.2023 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Opinia prawna

Odpowiedź na petycję

2 Uniwersytet Trzeciego Wieku Treść petycji Petycja w sprawie wycofania podjętych uchwał (na sesji Rady Powiatu Gliwickiego w dniu 26.10.2023 r.) i podjęcie przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały mającej na celu przekazanie 100% udziałów spółki Szpital w Pyskowicach sp. z o. o. Gminie Pyskowice  06.11.2023 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Opinia prawna Odpowiedź na petycję

Rok 2024

             
1

Podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody na ujawnienie danych osobowych

Treść petycji Petycja w sprawie funkcjonowania w trybie całodobowym apteki Św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Koziełka 8 w Knurowie 04.03.2023r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
2 ------------------ Treść petycji

Petycja w sprawie
odpłatnego
przekazania
budynku
mieszczącego się w Pyskowicach przy ul. Wojska
Polskiego 10 
majątek miasta
Pyskowice
.

19.03.2024 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ------------  

* w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.