• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Petycje kierowane do Rady Powiatu Gliwickiego

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Gliwickiego.
 
l.p. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję* Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwiania petycji
1. Dawid Puchalski
i Piotr Solka - radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Pismo
w sprawie petycjiTreść petycji
 
Utworzenie przez Radę Powiatu Gliwickiego Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego 1.07.2019  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Opinia prawna nr 39/2019 z dnia 07.08.2019 Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego
 2.  CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Treść petycji

Pismo w sprawie petycji
Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 31.07.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Opinia prawna nr 41/2019 z dnia 11.09.2019 Uchwała Nr XII/96/2019 z dnia 30 października 2019 r. Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
3. Renata Sutor Treść petycji

 
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 05.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Rok 2020              
1. Koalicja Polska Wolna od 5G Treść petycji Przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem


 

25.03.2020r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21.04.2020 r. oraz odpowiedź podmiotowi wnoszącemu sprawę
Rok 2021              
1. Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice Treść petycji

Transmitowanie i utrwalanie dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzeń komisji Rady Powiatu Gliwickiego oraz ich publikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
 

05.03.2021r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

UCHWALANR XXVIII/225/2021 RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej transmitowania i utrwalania dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzeń komisji Rady Powiatu Gliwickiego

2. Fundacja Nowe Spektrum Treść petycji Petycja ws. respektowania przez władze samorządowe wolnego wyboru mieszańców do szczepień przeciwko Covid-19 17.09.2021 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Opinia prawna

UCHWAŁA XXXIII/252/2021 RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. W sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji osób niezaszczepionych przeciwko Covid-19

3. Fundacja im. Nikoli Tesli Treść petycji Petycja w sprawie szczepień przeciw Covid-19 22.12.2021 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź na petycje

* w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.