• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO

Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z jego treścią podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. stowarzyszenia i fundacje zbierające lub zamierzające zbierać dane osobowe stosują zapisy ww. rozporządzenia.

W celu ułatwienia stowarzyszeniom i fundacjom możliwości zapoznania się z zagadnieniami poruszanymi w ww. rozporządzeniu poniżej podaję linki do stron internetowych, pod którymi możecie Państwo znaleźć przydatne informacje w zakresie praktycznego stosowania zapisów rozporządzenia.

PORADNIK Ochrona danych osobowych w NGO. RODO w organizacji pozarządowej w 10 krokach: https://poradnik.ngo.pl/ochrona-danych-osobowych-w-ngo-rodo-w-organizacji-pozarzadowej-w-10-krokach

PORADNIK Fundacji Panoptykon dla organizacji pozarządowych o wdrożeniu RODO: https://panoptykon.org/sites/default/files/publikacje/panoptykon_poradnik_wdrozenia_rodo_w_ngo.pdf

TEKST ROZPORZĄDZENIA: https://api.ngo.pl/media/get/101999

strona internetowa UODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl

aktualne materiały dotyczące RODO na portalu ngo.pl: https://publicystyka.ngo.pl/kategoria/836