• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

Nabór wniosków
 
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2020 został ogłoszony w lipcu 2019, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana przez Wojewodę Śląskiego na listę zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 15 kwietnia 2020 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 12.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie zadania wynosi 60% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.


Planowany termin realizacji inwestycji:
 
Inwestycja realizowana będzie od października 2020 do lipca 2021.


Planowana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi
1 610 186,00 zł


Cel projektu
 
Podstawowym celem zadania jest bezpieczne poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S w Pyskowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 901 (bez wejścia w pas drogowy drogi krajowej i wojewódzkiej).


Harmonogram i zakres prac
Zakres prac:

 1.  budowa ciągu pieszo- rowerowego po stronie zachodniej ul. Powstańców Śląskich ciąg pieszo-rowerowy prowadzony będzie od obiektu mostowego na cieku Drama do ul. Czyżyków. Za ul. Czyżyków nastąpi segregacja ruchu. Ruch pieszych odbywać się będzie chodnikiem, ruch rowerowy ścieżką. Chodnik kończy się na wysokości posesji nr 26. Ścieżka rowerowa prowadzona będzie do drogi gruntowej, która prowadzi na ogródki działkowe,
 2. skorygowanie geometrii skrzyżowania ul. Gen Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich,
 3. remont nawierzchni poprzez frezowanie warstwy ścieralnej oraz wbudowanie nowej warstwy z betonu asfaltowego.

Planowane efekty
 

 • Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi oraz obsługi komunikacyjnej w rejonie skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi. 
 • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego, a także przejścia dla pieszych z azylem.
 • Uspokojenie ruchu w rejonie dojazdu do skrzyżowań – wydzielenie pasów do relacji skrętnych.
 • Ułatwienie dotarcia do obiektów usługowych i handlowych znajdujących się przy przedmiotowej drodze oraz na obszarze całego miasta. Bezpieczniejsza droga dla uczniów dojeżdżających do pobliskiego gimnazjum, szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół w Pyskowicach.

Procedura przetargowa
 
W dniu 30.06.2020 r. ogłoszono przetarg dla zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S wraz z  przebudową  sieci wodociągowej i  sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z Gliwic i składa się z dwóch zadań:
 
Zadanie 1 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach obejmuje realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część powiatowa.
 
Zadanie nr 2 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmuje realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część Spółki.
 
W dniu 16.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 6 firm. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 12.08.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Eurovia Polska z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, na kwotę 2 632 200,01 zł. W dniu 21.08.2020 r podpisano umowę z Wykonawcą zadania.
 
Dla powyższej inwestycji w zakresie części powiatowej procedurą przetargową zostało objęte zadanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która została wszczęta dnia 19.06.2020 r. W dniu 29.06.2020 r, nastąpiło otwarcie ofert. Zostało złożonych 5 oferty. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 29.07.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma SkyStone Sebastian Dziedzic ze Sosnowca na kwotę 38 400,00 zł. W dniu 07.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą.