• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Program ,,Aktywny Samorząd" 2024

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program „Aktywny Samorząd”

 

Dofinansowanie: 357 079,59 zł

 

Termin realizacji: 01.04.2024 – 31.03.2025

 

Cel programu: Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Zadania realizowane w ramach programu:
Wsparcie w formie dofinansowania w ramach modułów.


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej.


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami
doktoranckimi

 

Grupy docelowe: Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej.

 

Efekty: zmniejszenie barier społecznych i zawodowych.

 

Data podpisania umowy: 24 maja 2024 r.