• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Program wyrównywania różnic między regionami III

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Dofinansowanie: 266 552,82 zł
Całkowita wartość zadania: 481 829,88 zł

Termin realizacji: 13.07.2021 – 31.12.2022

Cel programu: Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej
i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Zadania realizowane w ramach programu:
W Powiecie Gliwickim program jest realizowany w dwóch obszarach:
Obszar D – likwidacja barier transportowych
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Grupy docelowe: Program ten jest skierowany do samorządów i organizacji pozarządowych.
 Adresatami Pomocy dla obszaru D - mogą być:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Adresatami pomocy dla obszaru F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Efekty: Zmniejszenie barier transportowych które napotykają osoby niepełnosprawne poprzez zakup 3 mikrobusów 9-cio osobowych przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz modernizacja istniejącej infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej.