• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Stypendium Starosty Gliwickiego

Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/314/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego” stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy:

 • pobierają naukę w szkole ponadpodstawowej na terenie Powiatu Gliwickiego, oraz:
 • w danym roku szkolnym uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę klasyfikacyjną na koniec roku szkolnego wynoszącą co najmniej 5,0

lub

 • tytuł laureata albo finalisty olimpiad międzynarodowych lub krajowych przedmiotowych/zawodowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub z części pisemnej egzaminu zawodowego.

 

 

 Wnioski o stypendium należy składać od 30 kwietnia do 30 czerwca każdego roku do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Złożenie wniosku powinno nastąpić po zakończeniu roku szkolnego odpowiednio dla klas programowo najwyższych (po 30 kwietnia 2024 r.) i reszty roczników (po 21 czerwca 2024 r.).

 

 

Ponadto:

 • Wskazanym jest umieszczenie na wniosku lub dołączenie do wniosku informacji zawierającej numer rachunku bankowego (pełnoletniego ucznia lub przedstawiciela ustawowego ucznia), na który zostaną przelane środki lub deklaracji o chęci otrzymania czeku.
 • We wniosku należy wpisać pełną nazwę i adres szkoły (wskazując również typ szkoły do której uczęszcza uczeń, nie należy wskazywać jedynie nazwy zespołu szkół, np. Technikum nr … im…. w Zespole Szkół… w …). Należy również pamiętać o czytelnym wypełnieniu wniosku (najlepiej komputerowo lub pismem drukowanym) i o jego podpisaniu.