• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Projekty unijne w perspektywie 2014-2020

Projekty realizowane przez Powiat Gliwicki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego

 

Cyfrowy Powiat


Dobre wykształcenie - lepsza praca


Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS


Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłość


KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego


KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego


Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach


Lingwistyczne szlify


Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach


Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie


Nowoczesna dydaktyka czytania ze zrozumieniem – element międzynarodowej edukacji i klucz europejskiego porozumienia


Nowy start w lepszą przyszłość


Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego


Polsko-niemiecka konferencja “Przeszłość i przyszłość naszego kontynentu” w ramach debaty o przyszłości Europy oraz zwalczaniu eurosceptycyzmu z udziałem władz i młodzieży z powiatów: Calw, Mittelsachsen, Puckiego i Gliwickiego

 

Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach


Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości współczesnego Europejczyka


Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, powiat gliwicki


"Restart" - Program Aktywności Lokalnej


Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie


Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych


Śląskie kadry DPS vs. COVID-19


ŚLĄSKIE POMAGA

 

Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich


Utworzenie i wyposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie


Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych

 

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - POWIAT GLIWICKI


Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19


Wsparcie na starcie


Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością


Zagraniczne staże kluczem do sukcesu zawodowego


Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową


Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19


Zdalna szkoła