• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Informacja dla organizacji pozarządowych dotycząca odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118) z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), jeśli kadencja władz stowarzyszenia upływała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlegała ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czyli kadencja władz stowarzyszeń korzystających z tego rozwiązania podlega wydłużeniu maksymalnie do 29 sierpnia 2023 r.
i koniecznym jest dokonanie wyboru nowych władz na kolejną kadencję.

 

Jednocześnie informujemy, iż od 1.07.2023 r. nie stosuje się rozwiązań, o których mowa
w art. 10 ust. 1a-1d tej ustawy, tj.:

 • głosowania poza posiedzeniami władz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • udział w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.