• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach

Dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Zadanie „Przebudowa i remont drogi powiatowej NR 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” 
Kwota dofinansowania: 925 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 850 000 zł
 
Nabór wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2021 został ogłoszono 10 lipca 2020 roku, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana przez Wojewodę Śląskiego lista zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 21 kwietnia 2021 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Dofinansowanie zadania wynosi 50% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
Planowany termin realizacji inwestycji
Inwestycja realizowana będzie realizowana od maja 2021 – października 2021
 
Wartość inwestycji
Planowana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 1 850 000 zł
 
Cel projektu:
Podstawowym celem zadania jest remont i przebudowa drogi powiatowej nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach, która skutkować będzie podniesieniem poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności pieszych jak również poprawę stanu technicznego nawierzchni. Piesi poruszający się w obszarze terenu zabudowanego będą mogli przemieszczać się po nowo wybudowanym oraz wyremontowanym chodniku. Ponadto w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa na drodze powiatowej zostanie wyznaczone przejście dla pieszych.
 
Zakres prac:
Przedmiotem wniosku jest remont odcinka drogi powiatowej Nr 2909S na terenie sołectwa Paniówki na odcinku o długości 1445 mb (bez ingerencji w obszar skrzyżowania). Celem jest podniesienie paramentów technicznych omawianej drogi powiatowej poprzez budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni oraz pobocza.