• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Program wyrównania różnic między regionami III 2023

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

 

Dofinansowanie:   110 724,60 zł

Całkowita wartość zadania:  132 329,40 zł

 

Termin realizacji: 06.07.2023 – 29.02.2024

 

Cel programu: Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej
i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

Zadania realizowane w ramach programu:

W Powiecie Gliwickim w roku 2023 program jest realizowany w obszarze F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

 

Grupy docelowe: Program ten jest skierowany do samorządów i organizacji pozarządowych. Adresatami pomocy dla obszaru F są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

 

Efekty: modernizacja istniejącej infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej obejmuje Ogrzewanie WTZ „Tęcza” w Pyskowicach  oraz Rewitalizację łazienki WTZ Knurów.