• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2010 roku w kategorii indywidualnej

Ks. biskup Gerard Kusz
 

W 1957 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa w 1962 r. w Opolu. Przez 11 lat pełnił posługę kapłańską jako wikariusz w parafiach Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża św. w Opolu. Był prefektem, wykładowcą, a później wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. W 1976 r. ukończył studia o specjalizacji katechetyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł magistra teologii. Dwa lata później obronił pracę doktorską. W czasie wielu lat posługi kapłańskiej, aż do nominacji biskupiej pełnił szereg ważnych funkcji, między innymi jako członek Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu, diecezjalny wizytator nauki religii, kościelny cenzor książek religijnych, sekretarz Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, prezes wojewódzkiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Opolu. Od 1985 r. jest członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Wychowania. 25 marca 1992 r. został biskupem pomocniczym nowo powstałej Diecezji Gliwickiej. 
Od momentu powstania nowej diecezji związany jest ze strażakami. W czasie wielkich pożarów w 1992 roku wspierał ich modlitwą odprawiając msze za żywych i zmarłych strażaków; od tego czasu w każdą pierwszą niedzielę września w Magdalence koło Tworoga Małego odprawia mszę dla i za strażaków. 
Za swoje oddanie strażakom został mu nadany tytuł Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej. Ksiądz Biskup promuje także nasz powiat w czasie licznych oficjalnych i towarzyskich spotkań z władzami powiatów czy też władzami kościelnymi. Jest z nami – mieszkańcami powiatu gliwickiego podczas dożynek powiatowych oraz w czasie dorocznych opłatków samorządowych. 

 

 

Władysław Macowicz 
 

Zdobył wykształcenie historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Od początku swojej kariery zawodowej związany był z oświatą najpierw jako kierownik Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, a następnie przez 19 lat jako dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Pan Władysław został powołany przez Ministra Oświaty do pełnienia funkcji Inspektora Oświaty i Wychowania w Pyskowicach. Był również radnym Rady Gromadzkiej, Miejskiej i Wojewódzkiej Rady Narodowej, oraz radnym Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 1998 - 2002. Uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy też Złotym Krzyżem Zasługi -Złota Odznaka Zasłużony w rozwoju Województwa Katowickiego Pan Macowicz jest aktywnym działaczem społecznym. To z jego inicjatywy i przy jego udziale powstało Towarzystwo Przyjaciół Pyskowic i Towarzystwo Miłośników Ziemi Gliwickiej. Jest inicjatorem powstania Muzeum Miejskiego w ratuszu miejskim, któremu to udostępnił swoje zbiory i oprowadza po nim zwiedzających. 
Jest aktywnym działaczem kółka filatelistycznego i numizmatycznego w Pyskowicach. Pełni funkcję prezesa Koła nr 30 w Pyskowicach. Pan Władysław publikuje w Zeszytach Gliwickich i Przeglądzie Pyskowickim, wydał też album „Pyskowice na starych widokówkach”, które sam kolekcjonował.