• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Okres realizacji inwestycji: 12.10.2023 – 31.12.2025 r.

Wartość inwestycji: 7 239 780,00 zł (w tym wartość dofinansowania z RFPŁ: 6 877 791,00 zł)

Realizatorzy inwestycji: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, Starostwo Powiatowe w Gliwicach

 

W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi na odcinku o dł. około 1328,5 mb. W zakres prac wchodzi wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowa chodnika na długości ok. 1035 m, budowa poboczy o nawierzchni tłuczniowej, budowa i przebudowa odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy) wraz z przebudową istniejących przepustów. Zastosowane zostaną też rozwiązania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu, szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego, poprzez wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych. Podniesienie bezpieczeństwa na projektowanych przejściach dla pieszych zostanie zrealizowane poprzez wykonanie ich oświetlenia oraz doposażenie w inteligentny system identyfikacji pieszego. Odwodnienie drogi powiatowej będzie odbywało się do przebudowywanej lub nowo budowanej kanalizacji deszczowej oraz odcinkowo do przebudowanych rowów przydrożnych. W ramach zadania przebudowane zostaną istniejące przepusty oraz przepusty pod zjazdami. Wykonany zostanie również kanał technologiczny. Projektowane odwodnienie drogi powiatowej zapewni również odbiór wód spływających do drogi z terenów przyległych. Istniejące skrzyżowania zostaną przebudowane, a łuki łączące krawędzie jezdni włączanych dróg podporządkowanych skorygowane. Takie rozwiązania pozwolą na poprawę bezpieczeństwa ruchu, uzyskanie poprawy płynności ruchu na skrzyżowaniach oraz poprawę widoczności. Przebudowana zostanie również zatoka autobusowa oraz przystanki z wiatami.