• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Powiat Gliwicki otrzymał 4 796 625,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL). Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie całości lub części wydatków inwestycyjnych w ramach zadań realizowanych w latach 2020 – 2022.
W ramach tej puli środków w 2020 r. dofinansowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania ogółem [PLN] Wartość zadania sfinansowana ze środków RFIL [PLN]
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, powiat gliwicki 4 504 615,91 427 055,19
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S w Paczynie- etap VI 515 122,88 254 557,00
3. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych  136 836,27 51 098,00
4. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych 90 067,56 45 033,78
5. Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach 697 101,60 130 544,93
6. Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie 50 430,00 50 430,00
7. Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie 900 273,37 803 232,00
8. Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie 34 440,00 34 440,00
9. Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach 1 551 753,73 310 350,75
10. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. 401 069,17 72 000,00
11. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. 407 396,00 68 000,00
12. Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach 1 030 000,00 1012897,04
RAZEM 2020 R. 10 319 106,49 3 259 638,69

 
Pozostałe z 2020 r. środki z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczono w 2021 r. na realizację zadań:

• „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie” (wartość dofinansowania z RFIL: 1 457 478,16 PLN)

• „Zapewnienie podstawowego standardu dostępności wejścia do ZSS w Knurowie dla osób ze szczególnymi potrzebami” (wartość dofinansowania z RFIL: 79 507,84 PLN)
 
Powiat Gliwicki otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację trzech zadań inwestycyjnych w ramach naborów wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego:
1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów
2. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach
3. Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów
 
W ramach zadania zostanie przebudowana droga 2910S na dł. ok. 2930 m od skrzyżowania z ul. Dwór (Chudów) do skrzyżowania z DW 921 w Przyszowicach, w tym:

 1. przebudowa skrzyżowań
 2. budowa ciągu pieszo-rowerowego/rowerowego
 3. uporządkowanie systemu odwodnienia
 4. przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych
 5. prace na moście i przepustach
 6. zabudowa wysp spowalniających na wjazdach w teren zabudowany.

W ramach zadania zostanie też opracowana dokumentacja.
Szacowany koszt zadania: 19 638 250 zł
Wartość przyznanych środków RFIL: 10 000 000 zł.
Okres realizacji: październik 2019 – grudzień 2022

Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach
 
Zadanie zakłada uruchomienie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) w budynku starego szpitala (dostosowanie pomieszczeń administracji na potrzeby ZOL-u z jednoczesnym przeniesieniem administracji na poddasze).
Celem zadania jest poprawa opieki na starzejącym się społeczeństwem i dostępu do opieki zdrowotnej, ograniczenie kosztów funkcjonowania oddziału wewnętrznego.
Koszt zadania: 2 490 540,50 zł
Wartość środków RFIL: 2 490 540,50 zł.
Okres realizacji: styczeń 2021 – grudzień 2022

Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie

 

Zadanie zakłada przebudowę Izby Przyjęć w Szpitalu w Knurowie Sp. z o. o. wraz z przebudową drogi pożarowej i wykonaniem podjazdu dla karetek. Celem zadania jest dostosowanie do obowiązujących przepisów i poprawa jakości świadczonych usług medycznych.

Szacowany koszt zadania: 4 751 250 PLN
Wartość środków RFIL: 1 010 049,00 PLN
Okres realizacji: styczeń 2021 – grudzień 2022