• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2009 roku w kategorii zbiorowej

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z Knurowa


Została założona w 1959 roku. W okresie swej działalności LWSM wybudowała 134 budynki mieszkalne z 5713 lokalami mieszkalnymi, a także szereg obiektów i pawilonów użytkowych o powierzchni przekraczającej 18 000 m2. Do działalności LWSM należy m.in. utrzymywanie zasobów mieszkaniowych i infrastruktury towarzyszącej we właściwym zapewniających komfort zamieszkiwania stanie. 
Wśród wielu inicjatyw LWSM wymienić można m.in. działania z zakresu ochrony środowiska - ocieplenie budynków, modernizacja instalacji grzewczych – dzięki czemu osiągnięto efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń) oraz efekty energetyczny (zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną). Inicjatywy te zostały docenione m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przyznał LWSM nagrodę „Solidny Eko Partner”. Z kolei działania związane z utylizacją azbestu i termomodernizacją zostały nagrodzone Wielką Nagrodą Prezydenta Izby Budownictwa. Ponadto LWSM to również działalność społeczna, kulturalna, sportowa i charytatywna prowadzona na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego. Podstawą aktywności kulturalno-oświatowej są 3 kluby. Działają tam koła zainteresowań i sekcje, które skupiają wielu mieszkańców.