• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informacje o działalności punktów zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego oraz o sposobie dokonywania zapisów na porady.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatną mediację przyjmowane są:

telefonicznie pod nr tel. 32 338 37 29, w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa w godzinach do 7.30 do 15.30,

czwartek w godzinach od 7.30 do 17.30,

piątek w godzinach od 7.30 do 13.30;

lub adres e-mail npp@starostwo.gliwice.pl

online przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy,

Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja w 2023 r. udzielana jest w niżej wymienionych punktach:

Jednostka, w której znajduje się punkt

Adres punktu

Dni i godziny otwarcia

obsada

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gierałtowicach

 

ul. Powstańców

Śląskich 1

(Ośrodek

Pomocy

Społecznej)

 

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11.00 do 15.00, w piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

radcowie prawni

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sośnicowicach

 

ul. Szprynek 1

(Ośrodek

Pomocy

Społecznej)

 

w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

adwokaci

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wielowsi

 

ul. Główna 1

w poniedziałek i wtorek w godzinach od 14.00 do 18.00, od środy do piątku w godzinach  od 8.00 do 12.00

adwokaci, radcowie prawni 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pyskowicach

 

ul. Strzelców

Bytomskich 3

 

od poniedziałku do środy w godzinach od 11.30 do 15.30, w czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 11.30

adwokaci

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rudzińcu

ul. Gliwicka 26 w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00, we wtorek w godzinach od 11.30 do 15.30, w środę w godzinach od 11.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 13.30 do 17.30, w piątek w godzinach od 9.00 do 13.00 radcowie prawni
 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym,

4) nieodpłatną mediację,

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, 

4) przeprowadzenie mediacji,

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem . 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Spotkanie z mediatorem jest możliwe, w każdym z punktów zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna po uprzednim umówieniu. 

Osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji pełnią dyżur w:

1) Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gierałtowicach w piątek w godzinach od 9.00 do 13.00,

2) Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pyskowicach w piątek w godzinach od 7.30 do 11.30,

3) Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rudzińcu we wtorek w godzinach 11.30 do 15.30 i w czwartek w godzinach od 13.30 do 17.30,

4) Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wielowsi w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO