• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń przez organizacje pozarządowe wpisane do Rejestru Przedsiębiorców

Obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń przez organizacje pozarządowe
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych organizacje pozarządowe wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 

Termin do stosowania e-doręczeń określa minister właściwy do spraw informatyzacji, a informacja ta jest przekazywana w drodze komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zostały ogłoszone następujące komunikaty:
1) 29.05.2023 r. – określał termin 10.12.2023 r.
2) 22.11.2023 r. – odsunął termin do 30.12.2023 r.
3) 21.12.2023 r. (po nowelizacji ww. ustawy, która weszła w życie 19.12.2023 r.) – odsunął termin do 1.10.2024 r.

 

Zgodnie z ww. komunikatami termin do stosowania e-doręczeń ulegał zmianie i obecnie obowiązuje następujący termin posiadania adresu do e-Doręczeń:

 • od 1.10.2024 r. nowopowstałe podmioty, tj. podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od 1.10.2024 r. – zgodnie z art. 155 ust. 10 ww. ustawy
 • od 1.01.2025 r. podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 1.10.2024 r. – zgodnie z art. 151 ust. 1 ww. ustawy (tj. termin 3 miesięcy od daty wskazanej w komunikacie)