• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś

Dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Zadanie „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś”
Kwota dofinansowania: 2 100 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 200 000 zł
 
Nabór wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2021 został ogłoszony 10 lipca 2020, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana przez Wojewodę Śląskiego lista zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 21 kwietnia 2021 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Dofinansowanie zadania wynosi 50% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
Planowany termin realizacji inwestycji
Inwestycja realizowana będzie realizowana od września 2021 do października 2022 roku
 
Wartość inwestycji
Planowana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 4 200 000 zł
 
Cel projektu:
Podstawowym celem zadania jest remont i przebudowa dróg powiatowych Nr 2901S ul Kościelna – odcinek 1,143 km oraz 2902S ul. Szkolna objęty robotami będzie odcinek 2,252 km. Na całej długości dróg będzie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego. Planowany jest również remont poboczy, które docelowo utwardzone będą destruktem lub kruszywem. Na odcinku drogi objętym przebudową pobocza zostaną umocnione kostką granitową. W ramach inwestycji przewidziano również budowę peronu przystankowego, budowę kanału technologicznego, remont skrzyżowania z drogą gminną jak budowę  bramy wjazdowej w postaci wysepki kanalizującej ruch na środku jedni mający na celu zmniejszenie prędkości pojazdów.