• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Nagroda w 2013 roku w kategorii zbiorowej

Chór „SŁOWIK” w Przyszowicach

 

Chór w Przyszowicach powstał 8 grudnia 1912 roku jako Towarzystwo Śpiewacze „Słowik”. Wtedy ukonstytuował się Zarząd, a Towarzystwo liczyło 44 śpiewaków. Z początkiem I wojny światowej wskutek szykan władz pruskich Towarzystwo musiało oficjalnie działalność zawiesić, jednak potajemnie ćwiczono dalej i przygotowywano 2 sztuki teatralne. Zakończenie wojny dało śpiewakom nowe siły do działania i w roku 1919 członkowie Towarzystwa ufundowali sztandar chóru, który został poświęcony 20 czerwca 1920 roku. Działalność chóru „Słowik” została wtedy wysoko oceniona i na Zjeździe Śpiewaków Okręgu Przyszowickiego we wrześniu 1920 otrzymał II nagrodę. W czasie plebiscytu na Śląsku w 1921 roku chór swym śpiewem pieśni patriotycznych podtrzymywał świadomość narodową ludności. W 1937 roku świętowano ćwierćwiecze chóru – czcząc jubileusz koncertem galowym czterech chórów. Wybuch II wojny światowej i okupacja położyły kres działalności Towarzystwa na kilka lat, ale sztandar wraz z całym majątkiem nutowym ukryto i po wycofaniu się wojsk już 6 maja 1945 roku wznowiono działalność. Jubileusz 50-lecia w 1962 roku znacznie ożywił nastroje oraz zaktywizował śpiewaków. Swoje 75-lecie Chór świętował na koncercie galowym z orkiestrą symfoniczną w Domu Kultury KWK Makoszowy w Zabrzu. Chór brał udział w koncertach charytatywnych, gdzie dwukrotnie gościła Eleni. Współpracuje z czeskim chórem „Dworzak” Whersky Bro – koncertował w Rzymie, Watykanie, Florencji i Wiedniu.
Wyróżniającą cechą chóru „Słowik” w Przyszowicach jest kontynuowanie tradycji śpiewaczych na ziemi gliwickiej przez 100 lat. Kolejna cecha to wysoki poziom organizacyjny, o czym świadczą bogate obchody 100-lecia, które rozpoczęto uroczystą mszą św. z udziałem ks. biskupa Cichego. W ramach obchodów stulecia zorganizowano m.in. „Wieczór Wspomnień” poświęcony zmarłym członkom chóru. Uroczystość zakończono wielkim koncertem galowym z udziałem kwintetu smyczkowego oraz solistów, na którym prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach ks. prof. Reginek odznaczył sztandar chóru złotą odznaką z brylantem. Chór na cmentarzu ma tablicę pamiątkową, postawioną w hołdzie zmarłym śpiewakom w powiecie gliwickim. Śpiewał na Dożynkach Powiatowych, gdzie zaprezentował unikatowy program, wykonany przy wręczaniu przez starostę bochna chleba wszystkim gminom. Ubogacił też wszystkie Powiatowe Przeglądy swoim ludowym programem. Prowadzi bardzo pieczołowicie dokumentację działalności, posiadając cenne kroniki. W uznaniu bogatej tradycji i zasług chór „Słowik” został przyjęty do Ogólnopolskiej Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr, otrzymując specjalny certyfikat.

 

Chór „Tryl” działający przy Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Tradycje chóralne w Toszku sięgają co najmniej 1859 roku, kiedy powstało Towarzystwo Śpiewacze. Chór „Tryl” jest ich chlubnym kontynuatorem. Założony został w 1995 roku przy kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku przez panią Marię Garbal. Od 1997 roku funkcjonował w strukturach MGOK, zaś obecnie działa w Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. „Tryl” jest chórem mieszanym, śpiewa w nim 21 chórzystów. W swoim repertuarze posiada zarówno utwory świeckie, jak i religijne, dzieła współczesnej muzyki chóralnej oraz klasyczne i popularne pieśni wielogłosowe. Jest inicjatorem imprez chóralnych m.in.: Koncertów Kolęd czy Powiatowych Festiwali Chórów w Toszku. Nagradzany był na konkursach – zajął III miejsce na Tyskich Wieczorach Kolędowych i II miejsce na konkursie Pieśni religijnych w Mysłowicach, występował na festiwalach i przeglądach. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji czy Niemczech. Popularyzuje nie tylko uniwersalne śpiewacze tradycje, ale także nasz region. W 2010 roku chór otrzymał certyfikat Gwiazdę Spichlerza Górnego Śląska, przyznawaną przez Lokalną Grupę Działania Spichlerz Górnego Śląska.
Chór promuje swymi występami Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, gminę Toszek i powiat gliwicki. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych, w których brał udział, , a które są bezpośrednio związane z powiatem gliwickim, należy zaliczyć: udział w koncercie charytatywnym na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyskowicach w 2004 roku, udział w festiwalach muzycznych w Ruthin i Llangollen w Walii w 2005 roku, udział w I Spotkaniach Chóralnych w Pierwoszynie na zaproszenie chóru Morzanie/Powiat Pucki w 2006 roku, udział w koncercie charytatywnym na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyskowicach w 2007 r., koncert w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach podczas odsłonięcia tablicy poświęconej patronce szkoły Marii Konopnickiej w 2010 roku. Chór był inicjatorem odbywającego się corocznie od 2001 r. Powiatowego Festiwalu Chórów.