• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Numery kont bankowych

 

1. Rachunek bieżący budżetu: 98 1560 1081 0000 9040 0005 2062 w VeloBank S.A.

 

Na rachunek bieżący winny być dokonane wpłaty m.in. z tytułu:

- opłaty geodezyjnej,

- wydania prawa jazdy,

- opłat dotyczących rejestracji pojazdów,

- licencji na przewóz,

- wydania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne,

- legitymacji instruktora,

- opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na parking strzeżony,

- opłaty za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym,

- opłaty za kartę wędkarską.

 

2. Rachunek depozytowy: 57 1560 1081 0000 9040 0005 2121 w VeloBank S.A.

 

Na rachunek depozytowy winny być dokonane wpłaty, m.in. z tytułu:

- wadiów,

- zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

 

3. Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 38 1560 1081 0000 9040 0005 2075 w VeloBank S.A.

 

Na rachunek dochodów Skarbu Państwa winny być dokonane wpłaty, m.in.z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

- dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

- bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

- najmu garaży na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa,

- trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w przypadku gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa),

- opłaty przekształceniowej.

 

Ponadto opłaty, z tytułu ustawy o opłacie skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice o numerze:

- 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055 w Banku Millennium S.A

(opłaty m.in. za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia/prokury, wydanie zaświadczenia, pozwolenia, zezwolenia, decyzji, dokonanie czynności urzędowej).