• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Obowiązek organizacji pozarządowych prowadzących działalność związaną z dziećmi i młodzieżą – Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Rejestr z dostępem ograniczonym)

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność związaną z dziećmi i młodzieżą zobowiązane są do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na pracodawcach lub organizatorach ciąży obowiązek do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Instrukcja użytkowania Rejestru z dostępem ograniczonym (Podręcznik użytkownika instytucjonalnego) znajduje się w zakładce Pomoc na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/