• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
tel. 32 332 66 00 tel. 32 231 08 22 e-mail: bok@starostwo.gliwice.pl
REGON:  276 254 985
NIP: 631 26 06 158
Godziny otwarcia
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30
czwartek 7.30 - 17:30
piątek 7.30 - 13.30

Godziny przyjmowania interesantów w wydziałach:

Przyjmowanie stron w Wydziale Architektury i Budownictwa**
poniedziałek, wtorek, środa 9:00 - 13:00
czwartek 13:00 - 17:00
piątek 9:00 - 13:00


** POZA GODZINAMI PRZYJĘĆ, MOŻLIWOŚĆ TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE Z INSPEKTOREM PROWADZĄCYM SPRAWĘ.

Przyjmowanie klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu*
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:001
czwartek 8:00 - 17:002
piątek 8:00 - 13:003

 

 

1 wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 14.30

wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 16.30

wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 12.30

Przyjmowanie klientów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 17:00
piątek 8:00 - 13:00
Dane wszystkich wydziałów dostępne są na dole strony.

Kontakt do członków Zarządu

Starosta Gliwicki
Włodzimierz Gwiżdż
Wicestarosta Gliwicki
Adam Wojtowicz
Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego
Józef Kruczek
Skarbnik Powiatu Gliwickiego
Agnieszka Jary
 
Sekretarz Powiatu Gliwickiego
Piotr Zakrzewski

Dane teleadresowe

Wydział Komunikacji i Transportu - WKT

Referat Rejestracji Pojazdów:
tel. 32 331 55 99 lub elektroniczna rezerwacja wizyt

Referat Praw Jazdy:
tel. 32 332 66 03

Referat Transportu:
tel. 32 338 37 13

Wydział Architektury i Budownictwa - WAB
Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej - WGI

wgi@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 02 lub 32 332 66 28

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - RK
Wydział Obsługi Rady i Zarządu - WRZ

wrz@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 93

Wydział Finansowy - WF

wf@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 231 08 23
 

Biuro Promocji - BPr

promocja@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 53
- Rzecznik Prasowy: tel. 32 332 66 65, biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - WES

wes@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 18

WES - Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych - PCOP

pcop@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 70

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - WGN

wgn@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 231 84 65

Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia - WKZ

wkz@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 338 37 22

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - WOŚ

wos@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń - WOK

wok@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 11

WOK - Biuro Obsługi Klienta - BOK

bok@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 331 67 67

Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych - WIF

wif@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 10
- Referat Inwestycji i Funduszy: tel. 32 230 68 64, fundusze@starostwo.gliwice.pl
- Referat Zamówień Publicznych i Obsługi: tel. 32 332 66 51, przetargi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego - WZK

wzk@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 38

Inspektor Ochrony Danych - IOD

iod@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 231 96 86

Biuro Informatyki - BI

it@starostwo.gliwice.pl

tel.: 32 338 37 07; 32 332 66 21

Wydział Gospodarczy - WG

wg@starostwo.gliwice.pl

tel.: 32 332 66 47

- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK: tel. 510 138 137, 32 332 66 39,
pczk@starostwo.gliwice.pl

Informacja nt. przyjmowania skarg i wniosków

 

W imieniu Starostwa Powiatowego w Gliwicach skargi/wnioski przyjmują:

Starosta Gliwicki, Wicestarosta lub Członkowie Zarządu w czwartki w godzinach od 15.00 do 16.00; wcześniej, przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, w godzinach pracy urzędu należy uzgodnić – telefonicznie lub osobiście z osobami obsługującymi sekretariaty – termin i godzinę spotkania;

kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gliwicach lub upoważnieni przez nich pracownicy w godzinach pracy Starostwa.