• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Raport z przeprowadzonych z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028

Raport z przeprowadzonych z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028 na terenie powiatu gliwickiego.


Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego.


Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie opinii i propozycji mieszkańców Powiatu Gliwickiego przyjęcia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028 na terenie powiatu gliwickiego.


Zgodnie z ogłoszeniem Starosty Gliwickiego w dniach od 13 do 17 czerwca 2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego poprzez publikację projektu na stronie internetowej Powiatu www.powiatgliwicki.pl oraz wywieszeniu informacji o terminie prowadzenia konsultacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Mieszkańcy mieli możliwość przesyłania opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres wes@starostwo.gliwice.pl


W wyznaczonym terminie do projektu uchwały nie wniesiono uwag.