• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

FUNDUSZ POMOCY

Wsparcie ze środków FUNDUSZU POMOCY w 2022 i 2023 roku


Dofinansowanie:
2022 rok – 449.216 zł
2023 rok – 739.716 zł
Razem – 1.188.932 zł
Termin realizacji: 24.02.2022r. – 31.08.2024.


Cel programu: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa.


Zadania realizowane w ramach programu: finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot
wydatków, lub kosztów poniesionych od dnia, w którym realizowane były dodatkowe zadania
oświatowe, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Grupy docelowe:
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat gliwicki, do których uczęszczają dzieci
i młodzież będące obywatelami Ukrainy.


Efekty: wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań
oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami
będącymi obywatelami Ukrainy.