• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Dane Teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

tel. 32 332 66 00
faks 32 231 08 22
e-mail: bok@starostwo.gliwice.pl
REGON: 276 254 985
NIP: 631 26 06 158

godziny pracy urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30
czwartek  7.30 - 17:30
piątek 7.30 - 13.30

Godziny przyjmowania interesantów w wydziałach:


Wydział Architektury i Budownictwa przyjmuje klientów PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 17:00
piątek 8:00 - 13:00

UWAGA: brak ustalenia terminu może skutkować dłuższym czasem oczekiwania lub niezałatwieniem sprawy tego samego dnia.

 

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8.00 - 15.00 (wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 14.30)
czwartek 8.00 - 17.00 (wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 16.30)
piątek  8.00 - 13.00 (wnioski o rejestrację są przyjmowane do godz. 12.30)

elektroniczna rezerwacja wizyt - kliknij tu

Tel.: 332 66 04, 331 59 00

Więcej informacji: https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/029/008/001


Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmują klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8.00 -15.00
czwartek 8.00 -17.00
piątek  8.00 -13.00

Dane wszystkich wydziałów dostępne są na dole strony.Starosta Gliwicki
Dawid Rams
tel. 32 332 66 99
sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Wicestarosta Gliwicki
Paweł Bryła
tel. 32 332 66 99
sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego
Piotr Solka
tel. 32 331 32 25
sekretariat.zarzadu@starostwo.gliwice.pl

Sekretarz Powiatu Gliwickiego
tel. tel. 32 231 51 48
sekretarz.powiatu@starostwo.gliwice.pl

Skarbnik Powiatu Gliwickiego
Agnieszka Jary
tel. 32 332 66 44
skarbnik@starostwo.gliwice.pl


 Dane teleadresowe

Wydział Komunikacji i Transportu - WKT
wkt@starostwo.gliwice.pl
- Referat Rejestracji Pojazdów: tel. 32 331 55 99
- Referat Praw Jazdy: tel. 32 332 66 03
- Referat Transportu: tel. 32 338 37 13

Wydział Architektury i Budownictwa - WAB
wab@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 76

Wydział Geodezji i Informacji Przestrzennej - WGI
wgi@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 02 lub 32 332 66 28

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - BRK
rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 331 69 26
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 17:00
piątek 8:00 - 13:00


Wydział Obsługi Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego - WRZ
wrz@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 338 37 33

Promocja 
promocja@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 53
- Rzecznik Prasowy - J. Sołtysek : tel. 32 338 37 35, j.soltysek@starostwo.gliwice.pl

Wydział Finansowy - WF
wf@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 231 08 23

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - WES
wes@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 18

WES - Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych - PCOP
pcop@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 70

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - WGN
wgn@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 231 84 65

Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia - WKZ
wkz@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 338 37 22

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - WOŚ
wos@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń - WOK
wok@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 11

WOK - Biuro Obsługi Klienta - BOK
bok@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 331 67 67

Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych - WIF
wif@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 10
- Referat Inwestycji i Funduszy: tel. 32 230 68 64, fundusze@starostwo.gliwice.pl
- Referat Zamówień Publicznych i Obsługi: tel. 32 332 66 51, przetargi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego - WZK
wzk@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 332 66 38
- Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK: tel. 510 138 137, 32 332 66 39,
pczk@starostwo.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych - IOD
iod@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 231 96 86

 

Biuro Informatyki - BI
it@starostwo.gliwice.pl
tel. 32 338 37 07, 32 332 66 21

 

Biuro Gospodarcze - BG
wg@starostwo.gliwice.pl
tel.: 32 332 66 47
 

 

Informacja nt. przyjmowania skarg i wniosków
W imieniu Starostwa Powiatowego w Gliwicach skargi/wnioski przyjmują:

 • Starosta Gliwicki, Wicestarosta lub Członkowie Zarządu w czwartki w godzinach od 15.00 do 16.00; wcześniej, przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, w godzinach pracy urzędu należy uzgodnić – telefonicznie lub osobiście z osobami obsługującymi sekretariaty – termin i godzinę spotkania;
 • kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gliwicach lub upoważnieni przez nich pracownicy w godzinach pracy Starostwa.