• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Migowy
 • Migowy
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice ,
menu

Album poświęcony drewnianym kościołom

WYDANIE ALBUMU POŚWIĘCONEGO DREWNIANYM KOŚCIOŁOM
JAKO OBIEKTOM STANOWIĄCYM DZIEDZICTWO KULTUROWE GMIN POWIATU GLIWICKIEGO NALEŻĄCYCH DO LGD „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA”
 

Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
 

Okres realizacji projektu: luty – wrzesień 2012
Wartość projektu: 30 292,14 zł (w tym wartość dofinansowania: 20 294,49 zł)


W ramach projektu w nakładzie 2000 szt. został wydany album pn. "Drewniane świątynie na spichlerzowych szlakach powiatu gliwickiego", zawierający szczegółowe opisy obiektów sakralnej architektury drewnianej z terenu 5 gmin powiatu gliwickiego należących do LGD "Spichlerz Górnego Śląska" (Wielowieś, Toszek, Rudziniec, Sośnicowice i Pilchowice). Album trafił do bibliotek, szkół, ośrodków kultury, parafii oraz instytucji i organizacji zajmujących się kulturą i turystyką, a także stanowi materiał wykorzystywany w działaniach promocyjnych Powiatu Gliwickiego i LGD "Spichlerz Górnego Śląska".

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013